ساخت ۲ پروژه مسكوني در جزيره ابوموسي

۱۴۰۳/۰۲/۲۴ - ۰۱:۵۵:۴۳
کد خبر: ۳۱۲۴۶۸

مديرعامل سازمان ملي زمين و مسكن گفت: سند مالكيت جزاير ابوموسي و هرمز به نام دولت جمهوري اسلامي ايران است و مثل ساير مناطق براي متقاضيان واجد شرايط طرح نهضت ملي مسكن در آنجا تامين زمين را انجام مي‌دهيم. هم‌اكنون دو پروژه در جزيره ابوموسي تامين زمين شده كه يكي توسط بنياد مسكن و ديگري به تعداد ۱۱۰ واحد نيز توسط سازمان ملي زمين و مسكن در حال اجرا است.

مديرعامل سازمان ملي زمين و مسكن گفت: سند مالكيت جزاير ابوموسي و هرمز به نام دولت جمهوري اسلامي ايران است و مثل ساير مناطق براي متقاضيان واجد شرايط طرح نهضت ملي مسكن در آنجا تامين زمين را انجام مي‌دهيم. هم‌اكنون دو پروژه در جزيره ابوموسي تامين زمين شده كه يكي توسط بنياد مسكن و ديگري به تعداد ۱۱۰ واحد نيز توسط سازمان ملي زمين و مسكن در حال اجرا است.
به گزارش ايسنا، ارسلان مالكي ديروز در يك نشست خبري اظهار كرد: با توجه به تكليفي كه در قانون جهش توليد و تامين مسكن به عهده سازمان ملي زمين و مسكن قرار گرفت، تامين زمين براي اقشار مختلف جامعه در دستور كار قرار گرفت. در شرايطي اين برنامه را آغاز كرديم كه موجودي زمين قابل احداث تقريبا صفر بود. براي برنامه‌هاي گذشته هم تامين زمين صورت نگرفته بود.
وي افزود: دولت در يك زمان فشرده و كار  شبانه روزي بحث تامين زمين نهضت ملي مسكن را پيش برد. تا كنون از طريق اراضي مازاد ساير دستگاه‌ها، اراضي ملي واقع در حريم و ساير ظرفيتها بيش از ۴۵ هزار هكتار زمين براي طرح نهضت ملي مسكن در محدوده شهرهاي فعلي تامين شده است.
معاون وزير راه و شهرسازي تاكيد كرد: 
شهرك سازي نيز در خارج از حريم شهرها در دستور كار قرار گرفت. تا كنون ۶۰ شهرك شناسايي و مطالعات مكان يابي آنها به پايان رسيده است. مصوبات كارگروه‌هاي استاني و تخصصي اخذ شد. پنج شهرك از اين تعداد در تهران قرار دارد.
مالكي با بيان اينكه براي تعدادي از ۶۰ شهرك مذكور طرح‌هاي جامع و تفصيلي و آماده سازي زمين‌ها انجام شده است. اين اقدامات در مقايسه با ساير طرح‌هايي كه بعد از انقلاب آغاز شد از نظر زمان و حجم كار قابل مقايسه نيست. بيشترين تعاملات بين دستگاهي نيز در اين برنامه صورت گرفت و همه كمك كردند كه اين توفيق حاصل شود.
وي تصريح كرد: به دليل فقدان زمين در شهرها اراضي الحاق شده در اطراف شهرها نياز به آماده سازي و تامين خدمات زيربنايي داشت. تقريبا همه اراضي كه براي ساخت مسكن الحاق شد براي اجرا در اختيار طرح قرار گرفته است. اين حجم از 
آماده سازي نيز بي سابقه است.
مديرعامل سازمان ملي زمين و مسكن گفت: ما همزمان زمين‌ها و دارايي‌هاي خود را مولدسازي كرديم. بزرگ‌ترين مولدسازي بعد از انقلاب در وزارت راه و شهرسازي در حال وقوع است. موضوع بعدي تنوع روش‌هاي ساخت است كه با مشاركت مردم كارهاي را پيش مي‌بريم. در بسياري از مناطق مردم مسكن خود را ساخته‌اند. واگذاري فردي، گروهي، ارايه برنامه‌هاي ساخت و صدور مجوزهاي لازم از برنامه‌هاي انجام شده است.

ارسال نظر