جريمه ۹۸ ميليون توماني شكار آهو

۱۴۰۳/۰۲/۱۹ - ۰۱:۲۸:۵۰
کد خبر: ۳۱۲۰۷۳
جريمه ۹۸ ميليون توماني شكار آهو

در پي تشكيل چهارمين جلسه شوراي عالي محيط زيست، معاون محيط زيست طبيعي و تنوع زيستي سازمان حفاظت محيط زيست از افزايش ۳.۹ برابري جريمه شكار غيرمجاز خبر داد و گفت: در اين جلسه موضوع ضرورت تقويت منابع مالي براي حفظ يوز را مطرح كرديم. رييس‌جمهوري نيز بر لزوم تداوم تلاش‌ها براي نجات اينگونه تاكيد كرد. حسن اكبري افزود: بر اساس تصويب شوراي عالي محيط زيست جريمه شكار غيرمجاز حيات‌ وحش ۳.۹ برابر شد .

در پي تشكيل چهارمين جلسه شوراي عالي محيط زيست، معاون محيط زيست طبيعي و تنوع زيستي سازمان حفاظت محيط زيست از افزايش ۳.۹ برابري جريمه شكار غيرمجاز خبر داد و گفت: در اين جلسه موضوع ضرورت تقويت منابع مالي براي حفظ يوز را مطرح كرديم. رييس‌جمهوري نيز بر لزوم تداوم تلاش‌ها براي نجات اينگونه تاكيد كرد. حسن اكبري افزود: بر اساس تصويب شوراي عالي محيط زيست جريمه شكار غيرمجاز حيات‌ وحش ۳.۹ برابر شد . اميدوارم اين جرايم بتواند بازدارندگي ايجاد كند و مورد استفاده قرار بگيرد. طبقه‌بندي ما براي تعيين بهاي ضرر و زيان، بر اساس وضعيت حفاظتي هر يك از گونه‌هاست. برخي از آنها در خطر انقراض هستند بنابراين جريمه در نظر گرفته شده خيلي بالاتر است. گونه‌هاي حمايت و حفاظت شده در رده بعدي قرار دارند. در نهايت ضرر و زيان براي گونه‌هاي عادي و حتي غير بومي مانند پرندگان زينتي نيز در نظر گرفته شده است. او اضافه كرد: گونه‌هايي مانند يوزپلنگ، خرس سياه، انواع گربه‌سانان به‌ويژه پلنگ، پرندگاني مثل شاهين‌ كه وضعيت بحراني‌تري دارند، پرندگان كمياب مانند هوبره، برخي آبزيان مثل انواع دلفين‌ها، خزندگان اندميك و در معرض خطر انقراض هم جرايم سنگين‌تري دارند.  معاون محيط زيست طبيعي و تنوع زيستي سازمان محيط زيست اضافه كرد: اين طبقه بندي‌ قبلا انجام شده و جدول ضرر و زيان گونه‌هاي جانوران وحشي - كه آخرين بار در سال ۹۸ بازنگري شده بود - را روي ميز گذاشتيم. اگرچه به تناسب كار كارشناسي انجام شده ممكن است جايگاه برخي گونه‌ها تغييراتي بكند ولي در كل تغييرات از اين بابت خيلي زياد نبود، بيشتر افزايش جريمه مد نظر بود كه براي همه گونه‌ها محقق شد، به استثناي يوزپلنگ كه شرايط بحراني و خاصي دارد كه بهاي ضرر و زيان افزايش بيشتري پيدا كرد. جريمه شكار هر راس آهو و جبير، كل و بز و قوچ و ميش قبلا ۲۵ ميليون تومان بود الان به حدود ۹۸ ميليون تومان افزايش پيدا كرده است. بر اساس تبصره‌اي، اگر گونه شكار شده ماده باشد، ميزان جريمه افزايش مي‌يابد. اكبري درباره موضوعات مطرح شده براي نجات يوزپلنگ در شوراي عالي محيط زيست اظهار كرد: سازمان حفاظت محيط زيست براي نجات يوز برنامه‌اي دارد كه در آن برخي موارد را خود پيگيري مي‌كند. برخي تكاليف هم به ناچار براي دستگاه‌هاي ديگر مشخص كرده است. در مراحل ابتدايي موضوعاتي مانند ايمن‌سازي جاده‌ها، مديريت دام و ... در برنامه براي تصويب در شوراي عالي محيط زيست پيشنهاد شده بود اين در حالي است كه در مقاطعي يا شوراي عالي محيط زيست برگزار نشد يا فرصتي براي طرح اين موضوع در شورا فراهم نشد. معاون محيط زيست طبيعي و تنوع زيستي سازمان محيط زيست در ادامه گفت: يكي ديگر از موضوعات مطرح شده در جلسه شوراي عالي محيط زيست تامين نيروي انساني در قالب محيط بان ويژه زيستگاه يوز بود چراكه ممكن است تعداد محدودي محيط بان بر اساس مجوز اخذ شده براي جذب محيط بان در كل كشور به زيستگاه‌هاي يوز تخصيص داده شوند.

ارسال نظر