حل چالش‌ بنگاه‌های تولیدی با استفاده از ظرفیت بورس

۱۴۰۳/۰۲/۱۸ - ۰۱:۳۷:۴۱
کد خبر: ۳۱۱۹۷۷

آرمان خالقی، عضو هیات مدیره خانه صمت ایران در رابطه با مزیت تامین مالی معادن از طریق بازار سرمایه، اظهار کرد: مهم‌ترین مشکل صنایع به ویژه صنایع معدنی در حال‌حاضر تامین نقدینگی واحدهای تولیدی است، اکنون بانک‌ها نمی‌توانند تقاضای واحدهای تولیدی را برای تامین نقدینگی سرمایه در گردش به سبب منابع محدود فراهم کنند

سنا| آرمان خالقی، عضو هیات مدیره خانه صمت ایران در رابطه با مزیت تامین مالی معادن از طریق بازار سرمایه، اظهار کرد: مهم‌ترین مشکل صنایع به ویژه صنایع معدنی در حال‌حاضر تامین نقدینگی واحدهای تولیدی است، اکنون بانک‌ها نمی‌توانند تقاضای واحدهای تولیدی را برای تامین نقدینگی سرمایه در گردش به سبب منابع محدود فراهم کنند. وی افزود: وقتی بانک‌ها نتوانند سرمایه در گردش واحدهای تولیدی را افزایش دهند، بنگاه‌های تولیدی در حفظ بقای خود با مشکل مواجه می‌شوند، در همین راستا شرکت‌های تامین‌سرمایه حاضر در بورس، می‌توانند با تجمیع منابع مالی و هدایت نقدینگی به سمت بنگاه‌های مولد نقش موثری را در رفع موانع و بحران‌های پیش‌رو ایفا کنند. خالقی در پایان درخصوص سرمایه‌گذاری در حوزه ابزارها و ماشین‌آلات صنایع معدنی، تصریح کرد: برای نوسازی ابزارها و ماشین‌آلات صنایع معدنی دو مسیر وجود دارد که می‌توان نخست به قراردادهای مشارکتی بلندمدت با ایجاد تسهیلات متنوع از جمله توثیق سهام نزد شرکت سرمایه‌گذار و دوم تقویت شرکت‌ها برای خرید ابزارها اشاره کرد.

ارسال نظر