الزام صنايع براي خريد برق از بورس انرژي

۱۴۰۳/۰۲/۱۶ - ۰۱:۲۸:۴۸
کد خبر: ۳۱۱۷۸۳

حميدرضا باقري، معاون بازار برق ايران با اشاره به برنامه وزارت نيرو به منظور عرضه و فروش برق از طريق بورس انرژي، اظهار كرد: در راستاي اصلاح ساز و كار مالي صنعت برق و اداره شركت‌هاي توزيع به‌صورت شركت‌هاي مستقل طبق قانون استقلال شركت‌هاي توزيع، مقرر شده تا از ابتداي ارديبهشت ماه درصدي از وصول قبوض مشتركان اين شركت‌ها صرف هزينه‌هاي جاري اين شركت‌ها شود؛ همچنين اين درصدها توسط شركت توانير با توجه با ساختار تعرفه‌اي هر شركت و هزينه‌هاي آنها هر ساله براي هر ماه تعيين مي‌شود.

حميدرضا باقري، معاون بازار برق ايران با اشاره به برنامه وزارت نيرو به منظور عرضه و فروش برق از طريق بورس انرژي، اظهار كرد: در راستاي اصلاح ساز و كار مالي صنعت برق و اداره شركت‌هاي توزيع به‌صورت شركت‌هاي مستقل طبق قانون استقلال شركت‌هاي توزيع، مقرر شده تا از ابتداي ارديبهشت ماه درصدي از وصول قبوض مشتركان اين شركت‌ها صرف هزينه‌هاي جاري اين شركت‌ها شود؛ همچنين اين درصدها توسط شركت توانير با توجه با ساختار تعرفه‌اي هر شركت و هزينه‌هاي آنها هر ساله براي هر ماه تعيين مي‌شود.
وي افزود: بر اساس همين سازوكار، حقوق دولتي هم از اين مبالغ تاييد مي‌شود و مابقي مبالغ وصول شده در حساب‌هاي وكالتي هر شركت توزيع جهت خريد برق واريز خواهد شد تا در گام نخست برق مشتركان خود را از بورس انرژي يا از طريق قراردادهاي دو جانبه خريداري كنند كه اين موضوع حداقل ۶۰ در صد از نياز برق شركت‌هاي مذكور را در بر مي‌گيرد و برق باقي مانده نيز از طريق بازار برق مديريت شبكه به فروش مي‌رسد.
معاون بازار برق ايران تصريح كرد: مشتركان صنعتي بالاي يك مگاوات از سال قبل مكلف شده‌اند برق خود را از طريق بورس انرژي يا معاملات دو جانبه خريد كنند كه تا كنون مطابق آمار از ۷۵۰۰ مشترك بالاي يك مگاوات ۵۹ در صد برق خود را از اين طريق خريد كرده‌اند و ۴۱ درصد هنوز برق خود را از طريق شركت‌هاي توزيع و برق منطقه‌اي با قيمتي تقريبا دو برابر بورس خريد مي‌كنند از اين رو، انتظار مي‌رود با اطلاع‌رساني دقيق، مشتركان به مزاياي خريد برق از بورس انرژي پي ببرند تا درصد خريد از بورس و دوجانبه به نزديك صد در صد برسد. باقري در پايان گفت: مشتركان صنعتي كه متقاضي انرژي بالا هستند موظف‌اند طبق قانون امسال حداقل ۲ درصد از برق خود را از انرژي‌هاي تجديدپذير به واسطه احداث نيروگاه تجديد پذير يا خريد از تابلوي سبز بورس تهيه كنند تا به اين واسطه مشمول مديريت مصرف نشوند، همچنين ادارات دولتي بنا به مصوبه دولت مكلف شده‌اند ۵ درصد برق خود را از طريق مذكور خريداري كنند در غير اين صورت، برق مصرفي آنها بر اساس در صد تعيين شده با قيمتي بالاتر از تابلوي سبز براي آنها حساب خواهد شد.

ارسال نظر