۳ درخواست عجيب روس‌ها از ايران در نمايشگاه اكسپو!

۱۴۰۳/۰۲/۱۳ - ۰۲:۲۱:۲۷
کد خبر: ۳۱۱۶۹۱

يك مقام مسوول گفت: هيات‌هاي روسي در ششمين دوره نمايشگاه ايران اكسپو در بحث خدمات فني و مهندسي، دارويي و پزشكي و هايتك از ما كمك خواستند و اين اتفاق بسيار نادر است.

يك مقام مسوول گفت: هيات‌هاي روسي در ششمين دوره نمايشگاه ايران اكسپو در بحث خدمات فني و مهندسي، دارويي و پزشكي و هايتك از ما كمك خواستند و اين اتفاق بسيار نادر است.
به گزارش خبرگزاري مهر، روشن يكتا، نايب رييس اتاق بازرگاني مشترك ايران و روسيه در برنامه تهران ۲۰ اظهار داشت: چهارشنبه ۱۲ ارديبهشت ماه، اختتاميه ششمين دوره نمايشگاه ايران اكسپو برگزاري مي‌شود. خوشبختانه مجريان آن توانسته‌اند ضعف‌هاي دوره‌هاي گذشته را كاهش دهند. وي در ادامه بيان كرد: كشورهايي از جمله روسيه، آفريقا، چين و غيره در اين نمايشگاه دعوت شده بودند. 
تقريباً هم سرمايه‌گذاران داخلي و هم خارجي از اين نمايشگاه استقبال ويژه‌اي داشتند.
نايب رييس اتاق بازرگاني مشترك ايران و روسيه عنوان كرد: در اين نمايشگاه در حوزه بخش خدمات فني و مهندسي و همچنين در بحث ترانزيت نيز تفاهم نامه‌اي منعقد شد. وي اظهار كرد: هيات‌هاي روسي در بحث خدمات فني و مهندسي، دارويي و پزشكي و هايتك از ما كمك خواستند. آنها استقبال خوبي نشان دادند. اين اتفاق بسيار نادريست و مي‌توان بگويم قطعاً ديپلماتيك ما نسبت به گذشته موثرتر بوده است.
نايب رييس اتاق بازرگاني مشترك ايران و روسيه گفت: اميدواريم بتوانيم كه در دوره‌هاي بعدي و پس از اين جلساتي كه توافق داشتيم اجرا كنيم و همچنين بتوانيم از رسميت فارغ التحصيلان ما بيشتر استفاده كنند.

ارسال نظر