اختیاری شدن بازارگردانی به معنی حذف آن از بازار نیست

۱۴۰۳/۰۲/۱۳ - ۰۱:۵۴:۴۶
کد خبر: ۳۱۱۶۷۸

باشگاه خبرنگاران| قادر معصومی خانقاه، مدیر نظارت بر بورس‌ها گفت: اختیاری شدن بازارگردانی به معنی حذف بازارگردان از بازار نیست. شرکت‌ها کماکان می‌توانند بازارگردان داشته باشند و به عملیات بازارگردانی ادامه دهند و اصلا شش ماه این فرصت زمانی در مصوبه داده شده است.

باشگاه خبرنگاران| قادر معصومی خانقاه، مدیر نظارت بر بورس‌ها گفت: اختیاری شدن بازارگردانی به معنی حذف بازارگردان از بازار نیست. شرکت‌ها کماکان می‌توانند بازارگردان داشته باشند و به عملیات بازارگردانی ادامه دهند و اصلا شش ماه این فرصت زمانی در مصوبه داده شده است. این مقام مسوول در ادامه اظهار کرد: اگر بخواهیم به بحث رفتار شرکت بورس و فرابورس برگردیم که ممکن است سلیقه‌ای برخورد کنند؟ باید گفت خیر شاخص‌ها و موضوعاتی که از سوی این دو شرکت بابت این که یک شرکت الزام به بازارگردانی داشته باشد از سوی ما یعنی سازمان بورس بررسی می‌شود و سعی خواهیم کرد این موارد در یک قالب باشد که رفتار سلیقه‌ای اتفاق نیفتد. معصومی همچنین بیان کرد: این اطمینان خاطر را می‌توانیم به بازار بدهیم که تصمیمات هیات مدیره سازمان در راستای بهبود عملکرد بازارگردان‌ها است.

ارسال نظر