رشد ۴۱ درصدي صدور مجوز صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري

۱۴۰۳/۰۲/۱۲ - ۰۱:۰۰:۲۰
کد خبر: ۳۱۱۵۶۹

سازمان بورس با انتشار گزارشي اعلام كرد: تعداد نهادهاي مالي طي سال گذشته از ۹۴۷ به ۱۰۸۵ رسيد كه گوياي رشد ۱۴.۵ درصدي نسبت به مدت مشابه قبل است. در اين بين، صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري بيشترين سهم را با ۴۱.۷ درصد در بين نهادهاي مالي دارا هستند و تعداد آنها به ۴۵۲ صندوق رسيد.

تسنيم| سازمان بورس با انتشار گزارشي اعلام كرد: تعداد نهادهاي مالي طي سال گذشته از ۹۴۷ به ۱۰۸۵ رسيد كه گوياي رشد ۱۴.۵ درصدي نسبت به مدت مشابه قبل است. در اين بين، صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري بيشترين سهم را با ۴۱.۷ درصد در بين نهادهاي مالي دارا هستند و تعداد آنها به ۴۵۲ صندوق رسيد. رشد ۱۸درصدي تعداد صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري و شركت‌هاي سبدگردان نشان مي‌دهد توجه خاصي به سرمايه‌گذاري غيرمستقيم شده و با تنوع ابزارها، اقدامات مهمي در راستاي هدايت مردم به سمت سرمايه‌گذاري غيرمستقيم صورت گرفته است. بعد از ريزش بورس در سال ۹۹، توجه مستمر به فرهنگ سازي در حوزه سرمايه‌گذاري غيرمستقيم در صدر توجهات قرار گرفت و در راستاي تحقق اين هدف، نوع جديدي از صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري نيز در بازار پذيره‌نويسي شدند. صندوق‌هاي اهرمي و بخشي دو مورد از جديدترين‌ها هستند كه در راستاي پوشش ذائقه سرمايه‌گذاران مختلف ايجاد شدند. صندوق‌هاي اهرمي كه از سال ۱۴۰۱ پذيره‌نويسي شدند، تبديل به يكي از مهم‌ترين صندوق‌ها شده‌اند و نقش مهمي در جهت‌دادن به كليت بازار دارند. در دو سال اخير، تعداد صندوق‌هاي طلا نيز افزايش قابل‌توجهي داشت و ۱۳ صندوق طلا در بورس كالا فعاليت مي‌كند كه تعدد اين صندوق‌ها، منجر به رقابتي‌شدن عرصه فعاليت اين صندوق‌ها شده و نهايتا منجر به تلاش بيشتر اين صندوق‌ها براي كسب بازدهي بيشتر براي سرمايه‌گذاران مي‌شود. فعاليت اصلي شركت‌هاي سرمايه‌گذاري خريد و فروش سهام شركت‌هاي بورسي و غيربورسي در بهترين زمان است. پايان سال گذشته، ۱۶۱ شركت سرمايه‌گذاري وجود داشت كه نسبت به مدت مشابه قبل، ۱۲ شركت سرمايه‌گذاري جديد به نهادهاي مالي اضافه شد. اين‌ شركت‌ها سهم ۱۴.۸درصدي از نهادهاي مالي را دارا هستند. تعداد كارگزاري‌ها نيز به ۱۱۸ رسيد كه بيانگر شروع فعاليت ۴ كارگزاري جديد در سال گذشته است. كارگزاري‌ها سهم ۱۲.۸درصدي از نهادهاي مالي را به خود اختصاص داده‌اند. تعداد هلدينگ‌ها در پايان سال ۱۴۰۲ به ۱۳۹ رسيد كه طي سال ۱۷ شركت به تعداد آنها افزوده شد. اين شركت‌ها نيز سهم ۱۰.۹ درصدي از نهادهاي مالي را دارا هستند. تعداد نهادهاي واسط هم به ۸۴ رسيد كه گوياي سهم ۷.۷ درصدي اين نهادها در بين نهادهاي مالي است. سبدگردان‌ها نيز افزايش قابل‌توجهي داشته‌اند و تعداد آنها از ۶۹ به ۸۵ شركت رسيد. تعداد شركت‌هاي مشاور سرمايه‌گذاري نيز به ۲۴ رسيد كه بيانگر سهم ۲.۲ درصدي در نهادهاي مالي است. تعداد شركت‌هاي تامين سرمايه تغيير خاصي نداشت و ۱۲ شركت تامين سرمايه در نهادهاي مالي مشغول به فعاليت هستند. شركت‌هاي پردازش اطلاعات مالي از ۵ به ۷ شركت افزايش پيدا كردند. تعداد موسسات رتبه‌بندي هم تغيير خاصي نداشت و ۳ شركت در اين حوزه مشغول به فعاليت هستند.

ارسال نظر