اكتشافات جهاني نفت و گاز سقوط كرد

۱۴۰۳/۰۲/۱۲ - ۰۰:۵۴:۰۹
کد خبر: ۳۱۱۵۶۳

اكتشافات جهاني نفت و گاز در سال ميلادي گذشته، به معادل ۵ ميليارد بشكه نفت كاهش و همزمان، هزينه‌هاي اكتشاف نزديك به دو برابر افزايش يافت.

اكتشافات جهاني نفت و گاز در سال ميلادي گذشته، به معادل ۵ ميليارد بشكه نفت كاهش و همزمان، هزينه‌هاي اكتشاف نزديك به دو برابر افزايش يافت.
به گزارش ايسنا، گزارش مجمع كشورهاي صادركننده گاز (GECF) كه توسط خبرگزاري آنادولو نقل شده است، نشان مي‌دهد ۶۰ درصد از پنج ميليارد بشكه، اكتشاف نفتي جديد و مابقي آن، اكتشافات گازي بوده است.
اين پنج ميليارد بشكه در مقايسه با معادل ۱۰.۵ ميليارد بشكه نفت اكتشاف شده در سال ۲۰۲۲، كاهش نشان مي‌دهد و استدلال‌هاي اوپك را تاييد مي‌كند كه با وجود رشد تقاضا، صنعت نفت و گاز به ميزان كافي در توليد، سرمايه‌گذاري نمي‌كند. اوپك، علت اين روند را دلسردي سرمايه‌گذاري از مواضع آژانس‌هاي پيش‌بيني‌كننده و دولت‌هاي حامي گذار انرژي، مي‌داند.
مشكل هزينه هم احتمالا در كاهش نرخ سرمايه‌گذاري موثر بوده است. مجمع كشورهاي صادركننده گاز گزارش كرد هزينه اكتشاف معادل هر بشكه نفت در سال ۲۰۲۳ براي گاز طبيعي، به ۵.۳۰ دلار در مقايسه با ۲.۶۰ دلار در سال ۲۰۲۲، افزايش يافت.
طبق گزارش اين گروه، هزينه‌هاي اكتشاف براي نفت هم به‌طور قابل توجهي افزايش يافته و از ۳.۵۰ دلار معادل هر بشكه نفت در سال ۲۰۲۲، به ۸.۸۰ دلار معادل هر بشكه نفت صعود كرده است كه مي‌تواند به دليل انجام بيشتر اكتشافات جديد در بلوك‌هاي فراساحلي در آب‌هاي عميق باشد.
اطلاعات مجمع كشورهاي صادركننده گاز نشان مي‌دهد ۴۱ درصد از اكتشافات جديد در سال ميلادي گذشته، در آب‌هاي فوق عميق و ۳۰ درصد ديگر در قسمت آب‌هاي عميق انجام شده است.
از نظر توزيع جغرافيايي اكتشافات جديد، بزرگ‌ترين بخش از اكتشافات جديد در سال ۲۰۲۳، در آسيا با ۳۲ درصد انجام شد و پس از آن امريكاي لاتين (۲۱ درصد) در جايگاه دوم و اروپا و آفريقا هر كدام با ۱۱ درصد، مشتركا در رتبه سوم قرار گرفتند.
بر اساس گزارش اويل پرايس، افزايش هزينه‌هاي اكتشاف و چالش‌هاي موجود در يافتن منابع جديد نفت و گاز، ممكن است باعث كاهش رشد سرمايه‌گذاري در اين بخش شود و نگراني‌هايي را كه اكنون به‌طور منظم توسط اوپك از كسري ساختاري در حال ظهور در بازارهاي نفت ابراز مي‌شود، تشديد كند، در حالي كه تقاضا براي نفت همچنان در مسير رشد قرار دارد.

ارسال نظر