اراده دولت و مجلس اجراي متناسب‌سازي حقوق بازنشستگان است

۱۴۰۳/۰۲/۱۲ - ۰۰:۴۴:۲۹
کد خبر: ۳۱۱۵۵۵

رييس مجلس شوراي اسلامي گفت: بازنشستگان مطمئن باشند كه اراده دولت و مجلس شوراي اسلامي اجراي متناسب‌سازي حقوق بازنشستگان است چون هم مجوز قانوني وجود دارد و هم براي آن تامين اعتبار شده است.

رييس مجلس شوراي اسلامي گفت: بازنشستگان مطمئن باشند كه اراده دولت و مجلس شوراي اسلامي اجراي متناسب‌سازي حقوق بازنشستگان است چون هم مجوز قانوني وجود دارد و هم براي آن تامين اعتبار شده است. محمدباقر قاليباف در جلسه علني مجلس و در پاسخ به تذكر آصفري نماينده اراك مبني بر علت اجرايي نشدن متناسب‌سازي حقوق بازنشستگان تصريح كرد: در پايان سال گذشته احكام و تبصره‌هاي بودجه ۱۴۰۳ به دولت ابلاغ شد و دولت مجوزي براي تامين اعتبار از محل يك درصد ارزش افزوده براي متناسب‌سازي حقوق بازنشستگان پيدا كرد. وي اضافه كرد: بر اين اساس دولت هيچ مشكل قانوني براي تامين اعتبار و پرداخت ندارد اگر مشكلي در فروردين‌ماه بوده به صورت قطع در ارديبهشت‌ماه رفع شده و بايد انجام شود.
رييس مجلس شوراي اسلامي در پايان اظهار كرد: به بازنشستگان اين اطمينان را مي‌دهم كه اراده دولت و مجلس شوراي اسلامي بر اجراي متناسب‌سازي حقوق بازنشستگان است كه دولت مجوز قانوني دارد و تامين اعتبار هم صورت گرفته است.

ارسال نظر