پوست خربزه زیر پای مهدی نصیری، سوپرافراطی حزب‌اللهی دیروز و سوپراوپوزوسیون امروز!

۱۴۰۳/۰۲/۱۰ - ۱۸:۴۰:۰۲
کد خبر: ۳۱۱۴۴۳
پوست خربزه زیر پای مهدی نصیری، سوپرافراطی حزب‌اللهی دیروز و سوپراوپوزوسیون امروز!

سید محمدعلی ابطحی در فضای مجازی نوشت: آقای مهدی نصیری سوپر افراطی حزب اللهی دیروز حق دارد نظراتش تغییر کند و سوپر اپوزوسیون امروز شود. اما هم برای دیروزش وهم برای امروزش توهم مضر است.

سید محمدعلی ابطحی در فضای مجازی نوشت: آقای مهدی نصیری سوپر افراطی حزب اللهی دیروز حق دارد نظراتش تغییر کند و سوپر اپوزوسیون امروز شود. اما هم برای دیروزش وهم برای امروزش توهم مضر است.

نه بولتن نویسی واظهار نظرهای تند حزب اللهی اش در گذشته توانست ریشه اصلاح طلبی را برکند و نه مواضع فعلی اپوزوسیونی اش مورد قبول اپوزوسیونی قرار میگیرد که چهل سال است در تلاش براندازی هستند و نیازی به تازه وارد از راه دور آمده ندارند.

گفته اند شکاف تاجزاده و شاهزاده باید برداشته شود.

خودش می داند نه شاهزاده می تواند به تاجزاده نزدیک شود ونه تاجزاده علاقمند به همکاری با شاهزاده است.

مهندس موسوی و نرگس محمدی و فائزه هاشمی وتاجزاده هم چون دلسوز این جامعه بوده اند در ایران باقی مانده اند و در زندان وحصر هستند.

ارسال نظر