۷ عضو شوراي شهر تهران به هنگام سخنراني زاكاني، صحن علني را ترك كردند

اعتراض عليه پنهان كاري در قرارداد با چين

۱۴۰۳/۰۲/۱۰ - ۰۱:۰۸:۱۶
کد خبر: ۳۱۱۳۸۷
اعتراض عليه پنهان كاري در قرارداد با چين

در پي بالا گرفتن انتقادهاي برخي از اعضاي شوراي شهر تهران نسبت به مديريت عليرضا زاكاني، شهردار پايتخت، حتي نشست هم انديشي هفته گذشته اعضاي براي انسجام دروني شورا نيز موثر واقع نشد، به گونه‌اي كه ديروز 7 عضو شوراي شهر تهران به آغاز سخنراني زاكاني صحن علني شورا را ترك كردند و حدنصاب جلسه به ۱۳ عضو رسيد.

گروه راه و شهرسازي|

در پي بالا گرفتن انتقادهاي برخي از اعضاي شوراي شهر تهران نسبت به مديريت عليرضا زاكاني، شهردار پايتخت، حتي نشست هم انديشي هفته گذشته اعضاي براي انسجام دروني شورا نيز موثر واقع نشد، به گونه‌اي كه ديروز 7 عضو شوراي شهر تهران به آغاز سخنراني زاكاني صحن علني شورا را ترك كردند و حدنصاب جلسه به ۱۳ عضو رسيد.

در جلسه صبح ديروز شوراي شهر محسن هرمزي معاون حمل و نقل شوراي شهر تهران گزارشي از وضعيت حمل و نقل عمومي و ورود ناوگان جديد ارايه كرد كه سوالاتي از سوي اعضاي شوراي شهر تهران مطرح شد و اعضاي شورا در مورد چرايي عدم رويت قراردادها و نحوه ورود ناوگان سوالاتي را مطرح كردند. محمد آخوندي رييس كميسيون بودجه شوراي شهر در واكنش به سوالات و اعتراضات اعضای در مورد قراردادهاي چين و نحوه ورود اتوبوس و واگن مترو، ساير اعضاي شورا را به دينداري توصيه كرد. تعدادي از اعضاي شورا همچون شربياني، اماني، اقراريان، سروري و ... درخواست پاسخگويي به جو ايجاد شده در شوراي شهر را داشتند كه مهدي چمران رييس شوراي شهر با تأكيد بر اينكه بايد سخنان و تذكرات درباره گزارش باشد و نبايد اعضا جواب يكديگر را بدهند و بر همين اساس اعضاي شوراي شهر به احترام چمران از بيان نظرات انتقادي خود پيرامون سخنان آخوندي عضو شوراي شهر تهران اجتناب كردند. در ادامه شهردار تهران كه در جلسه حضور داشت، خواستار پاسخگويي به اعضاي شوراي شهر شد كه تعدادي از اعضاي شورا از جمله عباسي، اقراريان، اماني، قائمي، تشكري هاشمي، نجفي و شربياني جلسه را ترك كردند كه شهردار تهران در واكنش به اين رفتن گفت، حرف درست زديد، بشينيد و بشنويد كه اعضاي شورا جلسه را ترك كردند. مهدي چمران همچنين در خلال پاسخ اعضا به يكديگر پس از ارايه گزارش معاونت حمل و نقل شهرداري تهران و ايجاد تشنج در صحن شوراي شهر تهران گفت: نبايد اعضا جواب يكديگر را بدهند. اگر مي‌خواهيد جواب يكديگر را بدهيد در اتاق‌هايتان بنشينيد، خوش و بش كنيد يا دعوا كنيد و جواب يكديگر را بدهيد. اين دوستان در صحن شورا ننشستند كه شاهد پاسخ اعضا به يكديگر باشند. وي خطاب به شربياني كه قصد ارايه تذكر داشت، اظهار كرد: شما حق نداريد در مورد ديگران صحبت كنيد. بايد در مورد موضوعات حمل و نقلي صحبت كنيد و در مورد موضوعات ديگر نبايد صحبت كنيد. در ادامه شربياني در وقت ارايه تذكر خود گفت: تقارن بسيار تلخي است كه رياست شورا اعلام كند شما نبايد صحبت كنيد. اصل شورا تضارب آرای است. اگر به عنوان رييس مي‌فرماييد من صحبت نكنم سكوت مي‌كنم و تشكر مي‌كنم. در ادامه بار ديگر چمران خطاب به اعضاي شورا گفت: شلوغ نكنيد، هر چيزي در جاي خود و به موقع خود درست است. اگر قرار باشد هر كسي پاسخ عضو ديگر را بدهد بايد تا شب جواب يكديگر را بدهيم. بايد با هم مشورت درست انجام دهيد.

 

با طرف خارجي قرارداد بسته‌ايم يا خير؟

سيد جعفر تشكري هاشمي، رييس كميسيون عمران و حمل و نقل شوراي اسلامي شهر تهران گفت: هنوز متوجه نشده‌ايم در حوزه اتوبوسراني در تهران با طرف خارجي قرارداد بسته‌ايم يا خير؟ و بايد صراحتاً گفته شود اگر قراردادي بسته شده، برنامه زمانبندي آن به چه ترتيب و شكلي است و اگر هنوز منعقد نشده بايد مشكلات آن گفته شود. تشكري هاشمي در دويست و سي يكمين جلسه علني شوراي اسلامي شهر تهران بعد از ارايه گزارش معاون حمل و نقل و ترافيك شهرداري تهران، گفت: در آخرين روزهاي سال گذشته شوراي شهر تهران مجوز ترك تشريفات ۲ ميليارد توماني را به شهرداري تهران داد تا در بستر آن شهرداري بتواند خريدهاي لازم در حوزه تاكسيراني، اتوبوسراني و سيستم‌هاي هوشمند حمل و نقل شهري و به‌طور كلي خريدهاي لازم در حوزه حمل و نقل عمومي را انجام دهد. وي افزود: در زمان تخصيص مجوز ترك تشريفات، معاون مالي شهرداري تهران اعلام كرد كه به دليل محدوديت زمان و بيم از دست رفتن فرصت نمي‌توان به جزئيات ورود پيدا كرد؛ اما اكنون كه فرصت پيش آمده بايد جزئيات اين مجوز مشخص شود تا هم ابهامات و سوءتفاهمات رفع شوند و هم بتوانيم در فرصت يك ساله باقيمانده، كارهاي قابل قبول از نظر همشهريان عزيز را انجام دهيم. رييس كميسيون عمران و حمل ونقل شوراي اسلامي شهر تهران با اشاره به خريد اتوبوس‌ها گفت: به ياد داريم كه آقاي شهردار در جلسه شوراي شهر اعلام كرد كه چهار ماهه اتوبوس‌ها را مي‌آورد كه البته حرف درست و تخصصي بود؛ اما هنوز با گذشت زمان زيادي از اين صحبت، ترديد داريم كه آيا اين قراردادها منعقد شده است يا خير؟.

 

از نقد ما ناراحت نشويد

مهدي اقراريان رييس كميته حقوقي شوراي اسلامي شهر تهران نيز با تأكيد بر اينكه معاون حمل و نقل هر بار سعي مي‌كند گزارش دقيق و مبتني بر واقعيت ارايه دهد، افزود: برخي نواقص ناشي از اين است كه افرادي كه بايد پاسخگوي اعضاي شورا به ويژه بنده به عنوان منتقد باشند، پاسخ نمي‌دهند. وي خطاب به شهردار تهران گفت: شما به عنوان شهردار نبايد از نقد ما ناراحت شويد. آيا بايد مديران از همكاري با بنده منع شوند و اطلاعات را به ما ارايه ندهند. عضو شوراي شهر تهران افزود: ما چند بار اعلام كرديم كه مباحث مطرح شده در قراردادها مبهم است و شفافيت ندارد. آنچه كه امروز در صحن شورا مي‌بينيد بخشي از آن به رفتار شما با برخي اعضا بر مي‌گردد. شهردار وعده داد تا پايان سال۲۵۰۰ دستگاه اتوبوس به شهر اضافه مي‌شود. اشكالي ندارد شايد آن روز فكر مي‌كرديد كه مي‌توانيد اين تعداد را تأمين كنيد ولي مي‌شود بابت اين موضوع عذرخواهي كرد و مساله را روان و شفاف مطرح كرد. اقراريان با بيان اينكه شهردار چند دوره نماينده مجلس بوده و چطور است كه از انتقادات ما ناراحت مي‌شود، افزود: سوال ما اين است كه جز تجهيزات و وسايل حمل و نقل عمومي آيا قراردادهاي ديگري نيز در چين منعقد شده يا خير؟ آيا تجهيزات ديگري در حال ورود به كشور است؟ رفتار شهردار به پاي مجموعه شورا نوشته خواهد شد. اينگونه تصور شود كه شورا وعده‌هاي بزرگ مي‌دهد و شهرداري كارهاي كوچك انجام مي‌دهد، صحيح نيست. تقاضا مي‌كنيم وعده‌ها متناسب با واقعيت‌ها و امكانات مطرح شود. در ادامه اين جلسه مهدي عباسي رييس كميسيون شهرسازي شوراي شهر تهران نيز با بيان اينكه وظيفه شورا مشخص است و شامل قانون، سياستگذاري و نظارت است، افزود: وقتي دو ميليارد يورو بدون پيوست در شورا مصوب مي‌شود به معناي كمك است. كسي كه مي‌خواهد از مردم حمايت كند نبايد تكفير شود و دو قطبي انقلابي و غير انقلابي ايجاد كرد. وي ادامه داد: مگر مي‌شود مجموعه‌اي با ساختار ۵۰ تا ۶۰ هزار نفر كار نكنند. با ميزان درآمد حوزه شهرسازي، تغيير مديريت‌ها و مواردي از اين قبيل شهرداري موفق نيست. من نماينده شدم كه نظر خود را مطرح كنم. حتي اگر ۲۰ نفر عضو نيز مخالف باشند. هر دوره براي خودش بوده و نبايد وارد مقايسه شويم. عضو شوراي شهر تهران ادامه داد: نبايد خيلي هم دنبال اميدآفريني بود. فساد و ناكارآمدي به دنبال اين موضوع ايجاد خواهد شد. مردم در كف ميدان خواهند ديد كه مجموعه‌اي كارآمد است يا ناكارآمد، سالم است يا ناسالم، اينكه از كنار قرارداد بزرگ بين‌المللي بگذريم درست نيست. يك نقص در قرارداد ۱۲ ميليون يورويي يكي از دانشگاه‌ها وجود داشت كه باعث شد با وجود ۹۷ درصد پيشرفت فيزيكي معطل باقي بماند و به نتيجه نرسد. بايد به كساني كه ناراحت هستند حق بدهيم. بايد ناراحت باشيم كه يك خبرنگار اسنادي را دارد كه ما به عنوان عضو شورا نداريم.

 

عملا اتفاق خاصي نيفتاد

رييس كميسيون نظارت و حقوقي شوراي شهر تهران نيز گفت: در مورد واردات وسايل حمل و نقل عمومي وعده‌هاي زيادي شنيديم و عملا اتفاق خاصي نيفتاد. نرجس سليماني در دويست و سي و يكمين جلسه علني شوراي اسلامي شهر تهران در تذكري با بيان اينكه باعث تأثر است كه پس از گذشت نزديك به سه سال از دوره مديريت شهري به اندازه هزينه‌هاي سفر به چين، وسايل حمل و نقل عمومي اضافه نشده است، گفت: شركت‌ها در تمام دنيا انواع مختلفي دارند. به‌طوري كه يا تك نفره يا سهامي عام، يا سهامي خاص، يا تعاوني و يا زير مجموعه دولت هستند. شهرداري با يك شركت قرارداد بسته كه زيرمجموعه يك شركت خصوصي است. وي ادامه داد: اولين امضای كننده قرارداد معاون حمل و نقل و ترافيك شهرداري است و با توجه به سند امضاء شده، گاهي اوقات قرارداد و گاهي تفاهمنامه، گاهي موافقتنامه و گاهي قرارداد تكميلي عنوان شده است. به نظر مي‌رسد اين مسير صعب العبور است. عضو شوراي شهر تهران با بيان اينكه نكته دوم در قرارداد در مورد تأمين كننده مالي است، افزود: چرا از ميان اين همه تأمين كننده منابع مالي در چين، شركتي با مسووليتي محدود در جايگاه تأمين كننده مالي در نظر گرفته مي‌شود؟ عدم توجه به نكات بديهي در اصول حقوقي همچون مكان انعقاد قرارداد را شاهد هستيم. در بررسي‌ها چه به عنوان عضو شورا و چه به عنوان عضو كميسيون از شهردار سوال كرديم و قانع كننده نبوده است. وي با اشاره به نامه بانك مركزي به تاريخ ۱۴ فوريه ۲۰۲۴ در خصوص رقم مالي قرارداد، گفت: با اين حجم از موضوع مالي ابهاماتي وجود دارد كه بايد به آن پاسخ داده شود. نرخي به عنوان مبنا در نظر گرفته شده و 5 درصد انتفاع و ضرر را تا پنج سال به دليل نوسانات مالي براي طرفين ايجاد خواهد كرد. تهاتر نياز به كارشناسي دقيق دارد تا آنچه تحويل داده مي‌شود و آنچه مي‌گيريم در تعادل باشند.

ارسال نظر