50 درصد پسته سال قبل روي دست صادركنندگان باقي ماند

۱۴۰۳/۰۲/۰۶ - ۰۱:۵۹:۳۰
کد خبر: ۳۱۱۱۳۷

رييس هيات‌مديره انجمن پسته ايران گفت: با وجود مشتريان و بازار مناسب براي پسته ايران، اما به‌دليل سياست‌هاي نادرست بانك مركزي و وزارت صمت، 50 درصد پسته سال قبل روي دست صادركنندگان باقي مانده و محصول امسال نيز به آن اضافه خواهد شد. 

رييس هيات‌مديره انجمن پسته ايران گفت: با وجود مشتريان و بازار مناسب براي پسته ايران، اما به‌دليل سياست‌هاي نادرست بانك مركزي و وزارت صمت، 50 درصد پسته سال قبل روي دست صادركنندگان باقي مانده و محصول امسال نيز به آن اضافه خواهد شد. 
به گزارش ايلنا، محمد صادقي توضيح داد: بازارهاي پسته در دنيا وجود دارد و خصوصا پسته ايران مشتريان خاص خودش را دارد اما آنچه امروز درگير آن هستيم و براي صادرات پسته ايران ايجاد چالش مي‌كند، مشكل خودتحريمي است كه به‌دليل سياست‌هاي نادرست بانك مركزي و وزارت صمت بر صادركنندگان اعمال مي‌شود و به واسطه آن صادركنندگان توان ادامه كار را ندارند. وي گفت: اين مشكلات بابت سياست‌هايي است كه در قبال برگشت ارز حاصل از صادرات انجام ‌مي‌شود و صادركنندگان را مجبور مي‌كنند كه ارز حاصل از صادرات را حدود 30 درصد پايين‌تر از قيمت بازار عرضه كنند كه اين مساله باعث شده عملا توان رقابتي خود را از دست دهند؛ يعني محصولي كه با ارز آزاد توليد مي‌شود و صادر كننده نيز آن را با ارز آزاد خريداري و صادر مي‌نمايد، دولت او را مجبور مي‌كند كه ارز برگشتي را با قيمت نيمايي و حدود 30 درصد زير قيمت بازار بفروشد. صادقي اضافه كرد: سود صادرات پسته پايين و در حدود 2 درصد است و با اين وضعيت اصلا ادامه كار براي صادر كننده منطقي نخواهد بود و صادرات را از حيز انتفاع ساقط كرده‌اند و امكان ادامه كار براي وجود ندارد. رييس هيات‌مديره انجمن پسته ايران گفت: حدود 50 درصد پسته سال قبل به دليل سياست‌هاي ارزي دولت صادر نشده و با اينكه مشترياني براي آن وجود دارد اما براي صادر كننده منطقي نيست كه اين كار را انجام دهد؛ ضمن اينكه امسال نيز محصول پسته خوبي توليد شده و مشخص نيست چه اتفاقي براي آن مي‌افتد؟! صادقي گفت: وارد كردن ارز از خارج كشور به‌دليل تحريم‌ها با مشكلات زيادي مواجه است و مسائل خودتحريمي نيز به اين مشكلات اضافه مي‌شود و عملا باعث مي‌شود كه صادركنندگان از گردونه فعاليت خارج شوند.

ارسال نظر