رفع تعرض از ۱۷۷ هكتار زمين دولتي در سراسر كشور

۱۴۰۳/۰۲/۰۶ - ۰۱:۲۱:۵۰
کد خبر: ۳۱۱۱۲۴

مديرعامل سازمان ملي زمين و مسكن از رفع فوري ۶۵۷ مورد تعرض به اراضي دولتي از ابتداي سال توسط يگان حفاظت اين سازمان در سراسر كشور خبر داد و گفت: مساحت اين اراضي بيش از ۱۷۷ هكتار بوده است. به گزارش ايرنا، ارسلان مالكي افزود: در مورد اجراي احكام قطعي نيز در فروردين ماه امسال، ۲۱ مورد حكم قطعي به مساحت ۵۴ هكتار در كل كشور اجرا شده است.

مديرعامل سازمان ملي زمين و مسكن از رفع فوري ۶۵۷ مورد تعرض به اراضي دولتي از ابتداي سال توسط يگان حفاظت اين سازمان در سراسر كشور خبر داد و گفت: مساحت اين اراضي بيش از ۱۷۷ هكتار بوده است. به گزارش ايرنا، ارسلان مالكي افزود: در مورد اجراي احكام قطعي نيز در فروردين ماه امسال، ۲۱ مورد حكم قطعي به مساحت ۵۴ هكتار در كل كشور اجرا شده است.
معاون وزير راه و شهرسازي با اشاره به نقش موثر يگان حفاظت سازمان ملي زمين و مسكن در مبارزه با زمين‌خواري در كشور، اضافه‌كرد: نيروهاي يگان حفاظت در همه استان‌هاي كشور و به صورت شبانه‌روزي در حال حفاظت از اراضي دولتي هستند و عملكرد اين نيروها بيشتر جنبه پيشگيرانه دارد.
معاون وزير راه و شهرسازي، بيشترين ميزان رفع تعرض به اراضي دولتي را متعلق به استان‌هاي تهران، فارس و خوزستان دانست و ادامه‌داد: در فروردين‌ماه هيچ مورد تعرضي به اراضي دولتي استان قم انجام نشده است.

ارسال نظر