با روان مردم چه مي‌كنيد؟

۱۴۰۳/۰۲/۰۵ - ۰۲:۳۲:۵۳
کد خبر: ۳۱۱۰۳۷

طي روزهاي گذشته رييس شبكه بهداشت شهرستان بوير احمد با اظهارنظري بحث‌انگيز اعلام كرد: «برگزاري مراسم يادبود براي كسي كه خودكشي كرده اشتباه است».

مریم شاهسمندی

طي روزهاي گذشته رييس شبكه بهداشت شهرستان بوير احمد با اظهارنظري بحث‌انگيز اعلام كرد: «برگزاري مراسم يادبود براي كسي كه خودكشي كرده اشتباه است». همين جمله ساده اما پر از بار منفي فرهنگي و اجتماعي است. اينكه مسوولان حالا به جاي پيدا كردن دلايل خودكشي باز هم به فكر پاك كردن صورت مساله افتاده‌اند نشان مي‌دهد كه هيچ اراده‌اي براي رفع مشكلات نيست و تنها تلاش براي ناديده گرفتن، تكذيب كردن و حتي بي توجهي به مشكلات موجود در جامعه است. بر اساس آن چيزي كه نهادهاي مدني طي سه سال گذشته اعلام كرده‌اند اكثر خودكشي‌ها در اين مدت به دليل فقر و نداشتن اميد به آينده صورت گرفته است. از خودكشي كارگران تا جوانان و حتي روي دادن اين اتفاق تلخ در بين نوجوانان. اما آيا برگزار نكردن مراسم به اين بهانه كه مي‌تواند بار منفي براي جامعه داشته باشد راه‌حل كاهش ميزان خودكش در كشور است. مسوولاني از اين دست كه بدون فكر و البته تحت تاثير شرايط چنين اظهارنظرهايي مي‌كنند حتي از عواقب حرف خود و تاثيري كه بر روان افراد جامعه مي‌گذارد 
بي خبر هستند. خوشبختانه بعد از اين اظهارنظر فاضل ميبدي، عضو مجمع محققين و مدرسين حوزه علميه قم اظهار داشت: «از نظر شرعي هيچ توصيه‌اي نداريم كه اين افراد به دور از قبرستان سايرين دفن شوند. كسي كه مي‌گويد براي اين افراد مراسم برگزار نكنيم نظرش خلاف منطق، عاطفه و وجدان است، دستور كلي شرع اين است بايد به خانواده متوفي احترام گذاشت تا براي او تسلاي خاطر باشد.» حال سوال اين است كساني كه مدعي پيروي از آيين و شرع هستند چرا بايد با چنين اظهارنظرات عجولانه و دور از منطقي باعث تشويش اذهان عمومي شوند. آيا واقعا رييس شبكه بهداشت شهرستان بويراحمد بابت چنين اظهارنظري مورد توبيخ قرار خواهد گرفت. در شرايطي كه مردم هر روز بيشتر از روز قبل با مشكلات معيشتي و اقتصادي دست و پنجه نرم مي‌كنند در شرايطي كه ۱۰۰ درصد دليل خودكشي كارگران در همين دو سال گذشته نبود امنيت شغلي و اخراج از كار بوده و در حالي كه حتي دانش‌آموزان هم براي اينكه باري از روي دوش خانواده‌هاي خود در اين شرايط سخت اقتصادي بردارند دست به اين عمل وحشتناك زده‌اند نبايد اين فرد به دليل اين اظهارنظر مورد بازخواست قرار بگيرد. مگر مي‌شود با يك خانواده داغدار كه حالا به هر دليلي يكي از اعضاي خود را بر اثر خودكشي از دست داده برخورد قهرآميز كرد و اجازه برگزاري مراسم ترحيم به آنها نداد. آن چيزي كه رييس شبكه بهداشت به عنوان گذشته از ياد كرده كه حتي مردم در مراسم چنين فردي شركت نمي‌كردند شايد به دليل باور غلط، فرهنگ اشتباه و كوتاه بيني افراد بوده است دليل نمي‌شود كه حالا هم از افراد انتظار داشت خانواده فردي را كه به مرگ خودخواسته‌دار فاني را وداع از جامعه طرد كرد. سوال اصلي از اين رييس شبكه بهداشت و همفكراني مانند او اين است كه قصد دارند با روان اين مردم زخم خورده و زخم ديده چه كار كنند؟ چرا بايد چنين افرادي به خودشان اجازه بدهند تا در مسائل مهمي از اين دست اظهارنظر غير كارشناسي داشته باشند. اين مساله يك بار ديگر هم در سال ۹۱ در شهرستان انار از توابع استان كرمان مطرح شد و همان موقع هم علما به آن اعتراض كردند. واقعا بيان دوباره چنين موضوعي نشان از نشر چه نوع تفكري در جامعه است؟

ارسال نظر