سخنگوی متا به ۶ سال حبس در روسیه محکوم شد

۱۴۰۳/۰۲/۰۵ - ۰۲:۱۹:۵۷
کد خبر: ۳۱۱۰۲۶

یک دادگاه نظامی روسی، سخنگوی شرکت امریکایی متا را در پی دفاع علنی از تروریسم، به صورت غیابی به ۶ سال زندان محکوم کرد. به گزارش ایسنا، گویا وکیل اندی استون درخواست تبرئه از اتهامات کرده است

یک دادگاه نظامی روسی، سخنگوی شرکت امریکایی متا را در پی دفاع علنی از تروریسم، به صورت غیابی به ۶ سال زندان محکوم کرد. به گزارش ایسنا، گویا وکیل اندی استون درخواست تبرئه از اتهامات کرده است و برنامه‌هایی برای تجدیدنظر در این حکم وجود دارد. چند ماه پس از آنکه مقامات روسی، اندی استون را در فهرست افراد تحت تعقیب قرار دادند و تحقیقات جنایی را آغاز کردند، دادگاهی در مسکو در فوریه، حکم بازداشت استون را به اتهامات مرتبط با تروریسم صادر کرد. در این حکم، ترویج فعالیت‌های تروریستی، درخواست عمومی برای فعالیت‌های تروریستی، توجیه عمومی تروریسم یا تبلیغات تروریسم و درخواست عمومی برای فعالیت‌های افراطی، به عنوان اتهام‌های سخنگوی متا عنوان شده است. 

ارسال نظر