مصوبه مجلس براي ماليات بر عايدي سرمايه

۱۴۰۳/۰۲/۰۵ - ۰۱:۴۶:۰۳
کد خبر: ۳۱۱۰۰۰

با تصويب مجلس، انتقال املاك، خودرو، طلا و ارز براي اشخاص غيرتجاري ‌مشمول ماليات بر عايدي سرمايه مي‌شود.

با تصويب مجلس، انتقال املاك، خودرو، طلا و ارز براي اشخاص غيرتجاري ‌مشمول ماليات بر عايدي سرمايه مي‌شود.
نمايندگان مجلس در جلسه علني در جريان بررسي ايرادات شوراي نگهبان در طرح ماليات بر سوداگري و سفته بازي ماده ۱۲ اين طرح را اصلاح كردند.
صدر ماده (۱۲) به شرح زير اصلاح مي‌شود: 
ماده ۱۲- يك ماده به عنوان ماده (۴۶) ذيل فصل اول باب سوم قانون ماليات‌هاي مستقيم به شرح زير الحاق مي‌شود: 
ماده ۴۶- كليه اشخاص غيرتجاري انتقال‌دهنده «عين» يا «حق‌واگذاري‌ محل» در خصوص انتقال دارايي‌هاي زير مشمول ماليات بر عايدي سرمايه هستند: 
۱- املاك با انواع كاربري و حق واگذاري محل
۲- انواع خودروي سواري داراي شماره انتظامي (پلاك) شخصي
۳- انواع طلا، نقره، پلاتين و مسكوكات آنها و جواهرآلات
۴- انواع ارز
تبصره (۱) و (۲) ماده (۱۲) به شرح زير اصلاح شد: 
تبصره ۱- پس از استقرار بستر اجرايي موضوع ماده (۱۶ مكرر) قانون پايانه‌هاي فروشگاهي و سامانه موديان، صدور صورتحساب الكترونيكي تنظيم وكالت بلاعزل با موضوع انتقال دارايي‎هاي موضوع بندهاي (۱) و (۲) اين ماده، در اين قانون در حكم انتقال است و مشمول ماليات موضوع اين فصل مي‌‎شود و موكل اصلي يا موكلين بعدي وكالت بلاعزل مسوول پرداخت ماليات متعلق هستند. مبلغ درج شده در صورتحساب‌ الكترونيكي موضوع ماده (۱۶ مكرر) قانون پايانه‌هاي فروشگاهي و سامانه موديان، مبناي محاسبه عايدي سرمايه دارايي‌هاي موضوع اين تبصره است.
آيين‌نامه اجرايي اين تبصره حداكثر يك سال پس از لازم ‎الاجرا شدن اين ماده، توسط سازمان با همكاري سازمان ثبت اسناد و املاك كشور تهيه مي‌شود و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
تبصره ۲- در اين قانون و قانون پايانه‌هاي فروشگاهي و سامانه موديان، صدور صورتحساب الكترونيكي تعويض شماره انتظامي (پلاك) دارايي‎‌هاي مشمول مقررات شماره‌گذاري، در حكم انتقال دارايي‌هاي مذكور تلقي مي‌گردد.
تبصره (۳) و (۴) ماده (۱۲) به شرح زير اصلاح شد: 
تبصره ۳- اخذ ماليات موضوع اين فصل مشروط به استقرار بستر اجرايي موضوع ماده (۱۶ مكرر) قانون پايانه‌هاي فروشگاهي و سامانه موديان است.
تبصره ۴- پس از استقرار بستر اجرايي موضوع ماده (۱۶ مكرر) قانون پايانه‌هاي فروشگاهي و سامانه موديان، معاملات دارايي‌هاي موضوع بندهاي (۱) و (۲) اين ماده كه مرتبط با فعاليت‌هاي شغلي نيستند، صرفاً مشمول ماليات موضوع اين فصل هستند و مشمول ماليات موضوع ماده (۹۳) اين قانون نمي‌شوند.
تبصره (۵) و (۶) ماده (۱۲) به شرح زير اصلاح شد: 
تبصره ۵- در صورت فروش دارايي‌هاي موضوع بندهاي (۳) و (۴) اين ماده توسط اشخاص غيرتجاري به اشخاص موضوع اجزاي (۳) و (۴) بند «ث» ماده (۱۶مكرر) قانون پايانه‌هاي فروشگاهي و سامانه موديان، عايدي حاصل از انتقال دارايي‌هاي مذكور معاف از ماليات موضوع اين فصل است. در صورت فروش دارايي‌هاي مذكور به ساير اشخاص، كل درآمد يا وجوه دريافتي حاصل از انتقال دارايي‌هاي فوق مشمول ماليات موضوع فصل ششم باب سوم اين قانون مي‌شوند.
تبصره ۶- اشخاص غيرتجاري بالاي هجده سال كه دارايي‌هاي موضوع بند (۳) اين ماده را مستقيماً از اشخاص موضوع جزو (۳) بند «ث» ماده (۱۶مكرر) قانون پايانه‌هاي فروشگاهي و سامانه موديان خريداري كرده‌اند، مي‌توانند دارايي‌هاي مذكور را به ساير اشخاص غيرتجاري انتقال دهند. ثبت انتقال مذكور با درج شماره منحصربفرد مالياتي صورتحساب الكترونيكي خريد اوليه، در حكم صدور صورتحساب الكترونيكي است و صورتحساب الكترونيكي مذكور با درج بلاعوض بودن يا درج مبلغ معامله فوق به‌صورت خودكار به كارپوشه غيرتجاري خريدار منتقل مي‌شود. خريدار مكلف است ظرف سي روز از تاريخ درج صورتحساب الكترونيكي در كارپوشه غيرتجاري، نسبت به اعلام پذيرش يا عدم پذيرش اين صورتحساب الكترونيكي اقدام كند. عدم اظهارنظر ظرف مدت مذكور به منزله عدم تأييد صورتحساب الكترونيكي مربوط مي‌باشد.
تبصره (۷) ماده (۱۲) به شرح زير اصلاح شد: 
تبصره ۷- عايدي سرمايه حاصل از انتقال اوراق بهادار يا كالاي مورد معامله در بهابازار (بورس)‌ها و بازارهاي خارج از بهابازار (بورس) از قبيل صندوق‌هاي كالايي، صندوق‌هاي املاك و مستغلات و گواهي سپرده سكه طلا، مشمول ماليات موضوع اين فصل نمي‌باشد.
تبصره (۸) ماده (۱۲) به شرح زير اصلاح شد: 
تبصره ۸- اخذ ماليات موضوع اين ماده، مانع از اجراي ساير قوانين از قبيل قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز نمي‌باشد. همچنين سازمان موظف است مجموع درآمدهاي موضوع اين فصل متعلق به هر شخص غيرتجاري را براي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي ارسال نمايد.

ارسال نظر