چرا ارزش دلاري بورس به سطح سال ۱۳۹۹ نزول كرده است؟

۱۴۰۳/۰۲/۰۴ - ۰۰:۵۲:۱۶
کد خبر: ۳۱۰۹۱۳

بورس تهران پس از حمله ايران به رژيم صهيونيستي، ريزش سنگيني را تجربه كرد.

اقتصاد 24|بورس تهران پس از حمله ايران به رژيم صهيونيستي، ريزش سنگيني را تجربه كرد. اين در حالي است كه بازار‌هاي سهام در كشور‌هاي مختلف حساسيت فوق‌العاده‌اي به وقايعي همچون جنگ، درگيري و نااطميناني سياسي داشته و عموماً افت معناداري را تجربه مي‌كنند، اما پس از برطرف شدن اين نگراني، به روند تعادلي بازمي‌گردند؛ با اين وجود با هدف كنترل سطح بيش واكنشي، كاهش دامنه نوسان مي‌تواند واكنشي منطقي در مواجهه با اين وقايع باشد. يكي از كارشناسان بازار سرمايه درخصوص ارزيابي‌اش از روند بازار در صورت تداوم شرايط فعلي مي‌گويد كه شرايط امروز بورس با چند سال قبل از نظر تعداد شركت‌ها، تعداد سهامداران و ... قابل مقايسه نيست درنتيجه نمي‌توانيم بازار اين روز‌ها را با ۵ سال گذشته مقايسه كنيم.  مريم محبي، كارشناس بازار سرمايه گفت: معمولا بازار‌هاي مالي به اخبار هيجاني واكنش‌هاي سريع نشان مي‌دهند و چنانچه اين اخبار واقعي، ادامه‌دار و براي بلندمدت اثرگذار باشد، مي‌تواند باعث چرخش در بازار‌هاي مالي شود. وي ادامه داد: در حال حاضر بورس ايران شرايط بي‌ثباتي را تجربه مي‌كند به‌طوري كه در ۴ سال گذشته يعني از شهريور ۱۳۹۹ دچار يك روند فرسايشي نزولي شده و در اين مسير ديديم كه اخبار مثبت پايدار نيستند، اما اخبار منفي وقتي وارد بازار مي‌شوند، اثر ماندگاري به جاي مي‌گذارند به اين دليل كه اعتماد سرمايه‌گذاران از بين رفته و شاهد خروج سرمايه از بازار سرمايه هستيم. محبي افزود: البته يكي از دلايل اصلي اين موضوع هم مي‌تواند عدم ارتباط مالي ايران با ساير كشور‌هاي جهان و تحريم‌ها باشد بنابراين تا زماني كه بازار ايران از منظر دستيابي به بازار‌هاي بين‌المللي دچار مشكل است، حمايت داخلي هم وجود ندارد، قيمت‌گذاري‌هاي دستوري در اين بازار تأثير مي‌گذارد، شرايط مطلوبي در بازار مشاهده نمي‌شود و از طرفي اعتماد سهامداران هر روز به اين بازار كمتر مي‌شود، انتظار داريم خروج پول از بازار سرمايه ادامه‌دار باشد. اين كارشناس بازار سرمايه تصريح كرد: از طرفي باتوجه به اينكه كاهش قدرت پول ملي را در نظر داريم و در بلندمدت انتظار داريم روند كاهشي پول ملي ادامه‌دار باشد، ارزش بازار مالي ما مي‌تواند كم و كوچك‌تر شود. تا زماني كه اصلاحات اقتصادي و سياسي درستي انجام نشود، اين اعداد مي‌تواند رقم‌هاي پايين‌تر را ببيند و روند فرسايشي بورس همچنان مي‌تواند ادامه‌دار باشد، زيرا بازار ما در حال حاضر بيمار و آسيب پذير است. به گفته وي، بنابراين درمورد اينكه اين بازار تا چه عددي از ارزش دلاري مي‌تواند برسد بايد گفت عدد زيادي را نمي‌توان براي آن متصور بود چراكه شرايط امروز بازار با چند سال قبل از نظر تعداد شركت‌ها، تعداد سهامداران و ... قابل مقايسه نيست درنتيجه نمي‌توانيم بازار اين روز‌ها را با ۵ سال گذشته مقايسه و عدد مشخصي را براي نقطه حمايت بازار تعيين كنيم. محبي تأكيد كرد: بنابراين همانطور كه گفته شد شرايط بازار به نسبت ۵ سال پيش بسيار متفاوت شده و عدد مشخصي را نمي‌توان تعيين كرد، اما مسير نزول در صورت برنگشتن ثبات به بازار مي‌تواند ادامه‌دار باشد، اما اگر شرايط به ثبات برسد، مسير رشد بازار هموارتر از مسير كاهش آن به نظر مي‌رسد.

ارسال نظر