مصارف آب زياد و منابع اندك است

۱۴۰۳/۰۲/۰۴ - ۰۰:۳۹:۲۱
کد خبر: ۳۱۰۹۰۴

سخنگوي صنعت آب گفت: امسال كاهش بارش را در بين حوضه‌هاي آبريز كشوز تجربه مي‌كنيم ضمن اينكه مصارف زياد و منابع هم اندك است. به گزارش ايلنا، فيروز قاسم‌زاده در نشست خبري در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: امسال كاهش بارش را در بين حوضه‌هاي آبريز كشوز تجربه مي‌كنيم ضمن اينكه مصارف زياد و منابع هم اندك است.

سخنگوي صنعت آب گفت: امسال كاهش بارش را در بين حوضه‌هاي آبريز كشوز تجربه مي‌كنيم ضمن اينكه مصارف زياد و منابع هم اندك است. به گزارش ايلنا، فيروز قاسم‌زاده در نشست خبري در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: امسال كاهش بارش را در بين حوضه‌هاي آبريز كشوز تجربه مي‌كنيم ضمن اينكه مصارف زياد و منابع هم اندك است.
وي ابراز اميدواري كرد كه با همدلي مردم و متوليان امور آب عبور بدون تنشي داشته باشيم. سخنگوي صنعت آب درباره وضعيت پوشش برفي كشور گفت: در فصل جاري پوشش برفي كاهش پيدا مي‌كند زيرا هوا گرم شده و ذوب برف افزايش پيدا مي‌كند، در كل يك درصد كشور پوشش برفي دارد كه عمدتا در ارتفاعات البزر بخش‌هايي از شمال غرب كشور و بخش‌هايي زاگرس است. به گفته وي؛ پيش‌بيني مي‌شود كه همچنان حدود ۵ ميليارد متر مكعب ذخاير برفي همچنان وجود داشته باشد. قاسم‌زاده در ادامه با بيان اينكه در بارشهاي اخير ۱۲ ميليارد متر مكعب آب وارد مخازن سدها شده است، افزود: اين عدد قابل توجه است و از ابتداي سال آب جاري تاكنون سرجمع ۲۵.۲ ميليارد متر مكعب ورودي آب داشته‌ايم يعني از اين ميزان ۵۰ درصد ورودي در يك ماه اخير تحقق پيدا كرده است. وي بيان داشت: نسبت به سال گذشته ۹ درصد در ورودي سدها عقب هستيم و اين نشان مي‌دهد عليرغم ۵ درصد مثبت در بارندگي نسبت به سال قبل؛ ورودي كاهش يافته است.
سخنگوي صنعت آب با بيان اينكه ورودي سدها ۲۴ درصد نسبت به ۵ سال گذشته كاهش داشته خاطرنشان كرد: عمده كاهش‌ها در حوضه آبريز كارون بزرگ زاينده رود، زهره و جراحي بوده است و حداكثر كاهش هم در زاينده رود با رقم ۳۵ درصد بوده است. وي تصريح كرد: برنامه منابع و مصارف كشور ابتداي سال آبي تنظيم مي‌شود اين مقوله در ميانه سال بازنگري و هر هفته نيز كنترل مي‌شود، تاكنون رقم خروجي مشابه سال گذشته بوده و نهايتا حجم مخازن ۶۳ درصد پر است و تقريبا ۳، ۴ درصد با حداكثر متوسط ۵ سال اخير فاصله داريم. قاسم‌زاده ابراز اميدواري كرد كه با روان‌آب‌ها و بارش‌هايي كه در رودخانه‌ها وجود دارد بتوانيم به عدد مورد نظر برسيم. وي اعلام كرد كه حجم مخارن سدها ۶۳ درصد، معادل ۳۱ ميليارد متر مكعب و مشابه سال قبل گذشته است. سخنگوي صنعت آب با اشاره به وضعيت حوضه‌هاي آبريز كشور گفت: مجموع ۱۳ سد مهم حوضه آبريز درياچه اروميه ۷۴ درصد پرشدگي دارند كه نسبت به سال قبل يك درصد عقب هستند، سد زاينده رود ۳۱ درصد پرشدگي دارد كه ۲۵ درصد نسبت به سال گذشته با كاهش مواجه است، سدهاي تهران در حال حاضر ۲۱ درصد پرشدگي دارند، باوجودي كه در بارندگي‌هاي اخير ورودي خوبي دريافت كردند اما همچنان ۱۱ درصد نسبت به سال گذشته كاهش دارند. وي ادامه داد: سد دوستي ۶ درصد پرشدگي دارد كه ۵۲ درصد نسبت به سال گذشته كاهش دارد، سد ارس در شرايط صد در صد پرشدگي و چاه نيمه‌هاي سيستان و بلوچستان ۴۰ درصد پرشدگي دارند كه نسبت به سال گذشته ۴۳ درصد كاهش بارش را تجربه مي‌كنند، زنجيره كارون با ورودي‌هاي اخير ۸۸ درصد پرشدگي و ۶ درصد نسبت به سال گذشته كاهش دارد، كرخه ۴۲ درصد پرشدگي و ۱۶ درصد افزايش ورودي دارد، زاينده رود ۳۱ درصد پرشدگي و نسبت به سال قبل ۲۵ درصد كاهش دارد. قاسم‌زاده در خصوص وضعيت درياچه اروميه افزود: درياچه اروميه نسبت به سال گذشته ۱۲ درصد افزايش تراز آب دارد. وضعيت تراز آب درياچه نسبت به ابتداي سال آبي جاري (ابتداي مهر ۱۴۰۲) ۶۰ درصد بهبود يافته است. وي وسعت درياچه اروميه را يك هزار و ۷۰۰ كيلومتر اعلام كرد و گفت: حدود ۲.۲ ميليارد متر مكعب آب در درياچه اروميه وجود دارد. قاسم‌زاده درباره وضعيت هيرمند گفت: حقابه هيرمند امسال در دو نوبت از سوي افغانستان رهاسازي شده است. در اين دو نوبت حدود ۴۰ ميليون متر مكعب آب رهاسازي شده كه موجب بهبود اندك وضعيت چاه نيمه‌ها شده است. وي خاطرنشان كرد: كشورمان همچنان به معاهده في‌مابين دو كشور درباره حقابه هيرمند پايبند است. سخنگوي صنعت آب درباره وضعيت بارشي كشور در بهمن‌ماه سال گذشته گفت: وضعيت خوبي در بهمن‌ماه نداشتيم به‌گونه‌اي كه ۵۰ درصد كاهش بارش داشتيم اما وضعيت در اسفندماه تغيير كرد و ۴ سامانه بارشي بر كشور حاكم شد و بارش‌هايي اتفاق افتاد.
وي افزود: با اين وجود هنوز وضعيت بارشي با توجه به ۴ سال خشكسالي خوب نشده و نسبت به سال آبي پارسال (ابتداي مهر ۱۴۰۱ تا آخر شهريور ۱۴۰۲) ۹ درصد كاهش بارش داريم. قاسم‌زاده خاطرنشان كرد: گرچه وضعيت سدها با بارش‌هاي اخير اندكي بهبود دارد؛ اما همچنان ضروري است همه به مديريت مصرف آب توجه ويژه داشته باشند.
وي گفت: بارش‌هاي اخير سبب شد ۵ درصد رشد بارش نسبت به سال گذشته داشته باشيم. سخنگوي صنعت آب كشور وضع بارشي ۴ استان بوشهر، فارس، خراسان جنوبي و خراسان رضوي را نامطلوب ارزيابي كرد و گفت: خراسان جنوبي و خراسان رضوي وضعيت بد بارشي دارند و در خراسان رضوي وضعيت سد دوستي اميدواركننده نيست.
قاسم‌زاده ادامه داد: انتظار مي‌رود شهروندان در استان خراسان رضوي مديريت بيشتري در مصرف آب داشته باشند تا بتوانيم تابستان را بدون مشكل پشت سر بگذاريم.
وي افزود: در مجموع وضع ۱۷ استان از نظر بارش نرمال و ۱۴ استان كاهش بارش دارند. تهران نيز با ۲۸ درصد كاهش بارش همراه است و حوضه‌هاي آبريز ارس، درياچه اروميه، كرخه و اترك از نظر بارشي مثبت شده‌اند و ساير حوضه‌ها منفي هستند. همچنين حوضه آبريز سد زاينده رود امسال با بيشترين كاهش بارش روبرو است. وي به سامانه بارشي كه از ۲۸ فروردين در كشور فعال شده، اشاره كرد و گفت: بر اين اساس از همان ابتدا ستاد سيلاب وزارت نيرو تشكيل جلسه داد و نسبت به وقوع سيل هشدارهاي متعددي صادر كرد.
سخنگوي صنعت آب از مديريت خوب در سيلاب سيستان و بلوچستان خبر داد كه سبب شد سيلاب‌ها كمترين آسيب را داشته باشند. قاسم‌زاده با بيان اينكه بارش‌هاي اخير در كشورمان از شدت بيشتري برخوردار بوده است، ادامه داد: با اين حال ميزان آسيب كمتر از ساير كشورهاي منطقه داشت. در يك ايستگاه باران‌سنجي حداكثر بارشي كه ثبت شده بود ۳۰۰ ميلي‌متر بود كه ۲ برابر ميزان سالانه بارش در آن ايستگاه بود. سخنگوي صنعت آب خاطرنشان كرد: سدهاي استان سيستان و بلوچستان مديريت سيلاب كردند و اين باعث كاهش خسارت بود. قاسم‌زاده گفت: ۶۱۵ روستا در سيلاب قطع آب شدند كه اكنون ۵۲۰ روستا آب وصل شده و بقيه به دليل نبود راه دسترسي باقي مانده‌اند.
وي درباره آخرين وضعيت سدهاي تهران و تامين آب پايتخت در فصل گرم سال ادامه داد: در حال حاضر سدهاي تهران ۲۱ درصد پرشدگي دارند اما همچنان حجم آب سدهاي پنج‌گانه تهران نسبت به سال گذشته ۱۱ درصد كاهش را نشان مي‌دهد. سخنگوي صنعت آب با تاكيد بر اينكه برنامه‌ريزي براي سدهاي تهران در يك شرايط بدبينانه انجام شد، گفت: اما بارش‌هاي اخير وضعيت را بهتر كرد به گونه‌اي كه نسبت به آنچه اواسط زمستان پيش‌بيني كرده‌ايم شرايط بهتري را پيش‌رو داريم. وي ابراز اميدواري كرد كه با مديريت مصرفي كه توسط مشتركان صورت مي‌گيرد بتوانيم فصل گرم را پشت سر بگذاريم.

ارسال نظر