كوتاهي برخي دستگاه‌ها در تبديل مجوزهاي كاغذي به الكترونيكي

۱۴۰۳/۰۲/۰۳ - ۰۰:۵۲:۵۲
کد خبر: ۳۱۰۸۳۷

در حالي كه فقط سه هفته تا پايان مهلت نهايي تبديل مجوزهاي كاغذي به الكترونيكي مانده است، برخي از دستگاه‌ها هنوز شرايط تبديل مجوزهاي زيرمجموعه خود را فراهم نكرده و جاي سوال است كه تكليف صاحبان مجوزهاي متقاضيان زير مجموعه اين دستگاه‌ها چه مي‌شود.  

در حالي كه فقط سه هفته تا پايان مهلت نهايي تبديل مجوزهاي كاغذي به الكترونيكي مانده است، برخي از دستگاه‌ها هنوز شرايط تبديل مجوزهاي زيرمجموعه خود را فراهم نكرده و جاي سوال است كه تكليف صاحبان مجوزهاي متقاضيان زير مجموعه اين دستگاه‌ها چه مي‌شود.  به گزارش ايسنا؛ 23 روز ديگر يعني از تاريخ ۲۵ ارديبهشت ماه، مجوزهاي كاغذي بي اعتبار هستند و سامانه‌هاي دولتي و بانكي به فعالان اقتصادي فاقد مجوز الكترونيك (شناسه يكتا) خدمات ارايه نمي‌دهند. در يك سال گذشته، مركز ملي مطالعات، پايش و بهبود محيط كسب وكار، بارها اعلام كرده است كه صاحبان مجوزهاي كاغذي و دستگاه‌هاي صادر كننده اين مجوزها ملزم هستند هرچه زودتر مجوزهاي كاغذي خود را در جهت تسهيل فضاي كسب و كار به مجوز الكترونيكي تبديل و شناسه يكتا دريافت كنند. برخي از استان‌ها و دستگاه‌ها در اين فرآيند، نهايت همراهي را داشته و تا حد امكان شرايط تبديل را تسهيل و بستر تبديل مجوزها را در دستگاه خود فراهم كرده‌اند. 
طبق اعلام مركز ملي مطالعات، پايش و بهبود محيط كسب وكار، سازمان ملي استاندارد، اصناف زير مجموعه وزارت صمت، وزارت ورزش و جوانان و سازمان انرژي اتمي، در صدر دستگاه‌هايي قرار دارند كه بيشترين تبديل مجوز كاغذي به شناسه يكتا را انجام داده‌اند.

  كدام دستگاه‌ها بدترين عملكرد را دارند؟

اما در اين ميان، برخي از دستگاه‌ها، كم‌ترين همكاري را داشته و گويا قرار نيست شرايطي را فراهم سازند تا صاحبان مجوزهاي تابعه آنها، بتوانند مجوزهاي خود را به الكترونيكي تبديل كنند و هنوز پاسخ به اين سوال كه چرا برخي از دستگاه‌ها تمايلي به همكاري و اجراي قانون تسهيل فضاي كسب و كار را ندارند، بي نتيجه مانده است. 

ارسال نظر