حمایت ۲.۵۵۰ همتی صندوق تثبیت بازار سرمایه

۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۰۰:۱۸:۰۰
کد خبر: ۳۱۰۷۵۶

روح‌اله شریفیان، مدیرعامل صندوق تثبیت بازار سرمایه با اشاره به عملکرد صندوق تثبیت بازار سرمایه در روزهایی که معاملات بازار تحت تاثیر هیجانات دچار نوسانات شدید می‌شود، افزود: براساس بند الف ماده ۲۸ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، اساسنامه فعالیت صندوق تثبیت بازار سرمایه در سال ۱۳۹۴ به تصویب هیات وزیران رسیده، درنهایت این صندوق در دوره مالی سال ۱۳۹۶ راه‌اندازی و فعالیت خود را آغاز کرده است.

سنا| روح‌اله شریفیان، مدیرعامل صندوق تثبیت بازار سرمایه با اشاره به عملکرد صندوق تثبیت بازار سرمایه در روزهایی که معاملات بازار تحت تاثیر هیجانات دچار نوسانات شدید می‌شود، افزود: براساس بند الف ماده ۲۸ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، اساسنامه فعالیت صندوق تثبیت بازار سرمایه در سال ۱۳۹۴ به تصویب هیات وزیران رسیده، درنهایت این صندوق در دوره مالی سال ۱۳۹۶ راه‌اندازی و فعالیت خود را آغاز کرده است. وی به گذشت ۶ سال از فعالیت صندوق تثبیت در بازار سرمایه تاکید کرد و گفت: این صندوق‌ به مرور زمان به منابع تجهیز و نقدینگی لازم توسط دولت، سازمان بورس و اوراق بهادار، صندوق توسعه ملی و شرکت رایان بورس تامین شده است. مدیرعامل صندوق تثبیت بازار سرمایه اعلام کرد: در فروردین ماه امسال صندوق توسعه ملی رقمی معادل ۱.۷ همت را طی دو روز کاری به صندوق تثبیت بازار سرمایه واریز کرده که با احتساب آخرین واریزی‌ها، مجموع واریزی‌های نقدی انجام شده طی ۴ سال گذشته از سوی صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه رقمی حدود ۱۰ همت است. وی خاطرنشان کرد: در نخستین مرحله، رقمی معادل یک همت و در مرحله بعد ۷۰۰ میلیارد تومان به صندوق تثبیت بازار سرمایه واریز و کل این منابع صرف حمایت از بازار سهام شد. شریفیان با بیان اینکه اکنون مجموع دارایی صندوق تثبیت بازار سرمایه رقمی حدود ۲۳ همت است، گفت: این رقم طی ۶ سال گذشته در چند نوبت به صندوق تثبیت بازار سرمایه تزریق شد، به همان نسبت این منابع صرف حمایت و سرمایه‌گذاری در بورس و فرابورس شده است. مدیر عامل صندوق تثبیت بازار سرمایه در ادامه با اعلام این موضوع که فعالیت‌ این صندوق درچارچوب اساسنامه مصوب انجام می‌شود، به سنا گفت: در این اساسنامه به صراحت اعلام شده که این صندوق باید در مواعد خاص مخاطرات سامانه‌ای، فرادستگاهی و در شرایط بحران به بازار ورود و منابع نقدی موجود را صرف حمایت از بازار سهام کند. بالطبع در این خصوص باید بخشی از منابع این صندوق در سپرده‌های بانکی و صندوق‌های با درآمد ثابت سرمایه‌گذاری و از نقدشوندگی بالا برخوردار باشند، تا در مواقع ضروری نسبت به تزریق آن در بازار سهام اقدام شود. شریفیان اظهار داشت: در مجموع‌ طی ۱۱ روز کاری (از ۱۴ تا ۲۹ فروردین ماه) حدود ۲.۵۵۰ همت خرید حمایتی از بازار سهام توسط صندوق تثبیت بازار سرمایه صورت پذیرفته است. مدیر عامل صندوق تثبیت بازار سرمایه با بیان اینکه بیش از مبلغ واریز شده به صندوق تثبیت بازار سرمایه خرید حمایتی صورت پذیرفته، به سنا گفت: در صورت لزوم حمایت‌ها ادامه خواهد داشت. وی با بیان اینکه در فروردین ماه به هیچ عنوان فروش خرد در بازار نداشتیم، افزود: تمرکز فعالیت این صندوق در سمت خرید بوده و بر این اساس در روزهای آینده و با توجه به محدودیت اعمال شده در دامنه نوسان، در صورت لزوم خریدهای حمایتی را خواهیم کرد. مدیر عامل صندوق تثبیت بازار سرمایه اظهار داشت: در زمینه معاملات بلوکی سعی کرده‌ایم تا مراوداتی را با نهادهای مالی فعال در بازار داشته باشیم و منابع آزاد شده حاصل از فروش سهام بلوکی را، به صورت خرید خرد سهام، صرف حمایت از بازار کنیم. وی خاطرنشان کرد: همچنین قصد داریم در جهت حمایت از بازار سهام با استفاده از ابزارهای مالی جدید از پتانسیل بازار مشتقه و سازوکاز اوراق تبعی و دیگر ابزارهای ممکن، بستر حمایتی جدیدی را برای حمایت از بازار سهام فراهم کنیم، البته در این راستا باید برخی از الزامات اساسنامه تامین و همچنین مجوزهای لازم در این زمینه اخذ شود.

ارسال نظر