استفاده از هوش مصنوعي براي كاهش شدت مصرف انرژي در ايران

۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۰۰:۱۲:۲۸
کد خبر: ۳۱۰۷۵۰

يك كارشناس اقتصادي گفت: مديريت مصرف بالاي انرژي كه هم اكنون مساله مهمي براي كشور ما است با استفاده از ابزارهاي هوش مصنوعي مي‌تواند اصلاح شود. زينب قيصري، كارشناس اقتصادي، در گفت‌وگو با ايرنا با اشاره به مشكلات مصرف بي‌رويه انرژي در ايران گفت: راهكارهاي سنتي براي كنترل مصرف انرژي مثل افزايش قيمت يا سهميه‌بندي، راهكارهايي است كه داراي تبعات اجتماعي و اقتصادي است و بايد به سمت راهكارهاي نوين رفت.

يك كارشناس اقتصادي گفت: مديريت مصرف بالاي انرژي كه هم اكنون مساله مهمي براي كشور ما است با استفاده از ابزارهاي هوش مصنوعي مي‌تواند اصلاح شود. زينب قيصري، كارشناس اقتصادي، در گفت‌وگو با ايرنا با اشاره به مشكلات مصرف بي‌رويه انرژي در ايران گفت: راهكارهاي سنتي براي كنترل مصرف انرژي مثل افزايش قيمت يا سهميه‌بندي، راهكارهايي است كه داراي تبعات اجتماعي و اقتصادي است و بايد به سمت راهكارهاي نوين رفت. قيصري افزود: اول بايد توجه داشت كه كنترل مصرف انرژي، در چارچوب توسعه پايدار تعريف مي‌شود. امروز مفهوم توسعه پايدار در سطح جهاني پذيرفته شده و سازمان ملل متحد 17 هدف را به منظور رسيدن به توسعه پايدار ارايه كرده است. به گفته وي، توسعه پايدار داراي سه بعد اقتصادي، اجتماعي و محيط زيستي است. براي رسيدن به توسعه پايدار بايد بتوانيم در توليد، توزيع و مصرف انرژي از هوش مصنوعي استفاده كنيم. اين كارشناس اقتصادي، در ادامه به استفاده از ابزارهاي هوش مصنوعي براي كنترل مصرف انرژي اشاره و تصريح كرد: فرآيندكاوي يكي از ابزارهاي هوش مصنوعي است كه از آن مي‌توان زمان و هزينه فرآيندها را تقليل داده تا فرايندها چابك شده و در حداقل زمان و با كمترين هزينه صورت پذيرند پس مي‌توان از اين ابزار در فرآيندهاي توليد، توزيع و مصرف استفاده نمود و حداكثر بهره وري را حاصل كرد. قيصري ادامه داد: از طرفي از داده كاوي مي‌توان در پيش بيني مصرف انرژي با دقت بالا بهره برد و مدل‌هايي را طراحي نمود كه با استفاده از آنها بتوان مديريت موثري براي اين فرآيندهاي اصلي داشته باشيم. وي با تاكيد بر اينكه عصر كنوني عصر فناوري اطلاعات است و در آينده نه چندان دور حاكميت مطلق فناوري اطلاعات را خواهيم داشت، گفت: بايد بتوان با استفاده از فناوري اطلاعات و ابزارهاي آن مديريت بهينه محصولات نفت و گاز را داشت. قيصري افزود: از طرفي در آينده نه چندان دور در خيلي از مشاغل به خاطر استفاده از هوش مصنوعي نحوه كار تغيير كرده يا از بين مي‌روند. لازم است از هم اكنون براي اين مساله فكري نمود و دانشجويانمان را تجهيز به ابزارهاي هوش مصنوعي در هر رشته‌اي بنماييم به‌طوري كه از قافله جهاني عقب نمانند. مديريت مصرف انرژي كه هم اكنون مساله مهمي براي كشور ماست با استفاده از ابزارهاي هوش مصنوعي مي‌تواند تغيير يابد و فرآيندها رو بهينه نمود و به سوي توسعه پايدار حركت نمود.

ارسال نظر