ساختمان‌هاي اداري برچسب انرژي مي‌گيرند

۱۴۰۳/۰۱/۲۷ - ۰۱:۴۶:۰۶
کد خبر: ۳۱۰۳۱۶

با دستور مديرعامل توانير، صنعت برق به منظور اجرايي كردن استاندارد ملي تعيين معيار مصرف انرژي و دستورالعمل برچسب انرژي در ساختمان‌هاي اداري پيشگام شد.

با دستور مديرعامل توانير، صنعت برق به منظور اجرايي كردن استاندارد ملي تعيين معيار مصرف انرژي و دستورالعمل برچسب انرژي در ساختمان‌هاي اداري پيشگام شد. مديرعامل توانير با صدور ابلاغيه‌اي، دستور داد در حركتي سراسري، مميزي و اخذ برچسب انرژي در همه ساختمان‌هاي اداري ٥٦ شركت زيرمجموعه شركت توانير آغاز شود.
مصطفي رجبي مشهدي در حالي اين دستور را به منظور پيشگام شدن صنعت برق در صدور برچسب انرژي براي ساختمان‌هاي اداري برق صادر كرده كه با گذشت بيش از يك دهه از ابلاغ استاندارد ملي ١٤٢٥٤ در خصوص تعيين معيار مصرف انرژي و دستورالعمل برچسب انرژي در تمامي ساختمان‌هاي اداري كشور، اين امر آنچنان كه بايد و شايد مورد توجه قرار نگرفته و عملياتي نشده بود.
طبق اعلام توانير، ناترازي عرضه و مصرف برق در تابستان اهميت توجه به مصرف بهينه برق را دوچندان ساخته كه يكي از راهكارهاي موثر در مصرف بهينه برق انجام فرآيند مميزي است.
مميزي انرژي براي شناسايي ناكارآمديها، فرصت‌هاي صرفه جويي در مصرف انرژي و بهبود كارايي انجام مي‌شود و نقش مهمي در شناسايي فرصت‌هاي بالقوه صرفه جويي انرژي در ساختمان‌ها ايفا مي‌كند.
براين اساس شركت توانير طي ابلاغيه‌اي با امضاي مديرعامل اين شركت، به تمامي شركتهاي زيرمجموعه در اين مسير پيشگام شده و طي آن مقرر كرد كه انجام مميزي و اخذ برچسب انرژي براي كليه ساختمان‌هاي اداري اين شركت‌ها تا پايان ارديبهشت تكميل شود.
با نهايي شدن اين فرايند، آگاهي از رتبه مصرف انرژي اين ساختمان‌ها، راهكارهاي صرفه جويي انرژي نيز شناسايي شده و عملياتي خواهند شد. اين اقدام مي‌تواند به عنوان الگويي براي كليه ساختمان‌هاي اداري در كشور مورد استفاده قرار گيرد.

ارسال نظر