الزام دانش‌آموزان به شركت در اردوها و دريافت شهريه غيرمصوب تخلف است

۱۴۰۳/۰۱/۱۵ - ۰۱:۴۱:۱۶
کد خبر: ۳۰۹۵۳۵

مديركل آموزش و پرورش شهر تهران گفت: الزام دانش‌آموزان براي شركت در اردوها و دريافت شهريه غيرمصوب تخلف است. به مركز اطلاع‌رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش، عليرضا كريميان تصريح كرد: برگزاري اردوهاي مطالعاتي براي كنكوري‌ها از ۱۴ فروردين، فقط در ساعات غيررسمي مدارس مجاز است.

مديركل آموزش و پرورش شهر تهران گفت: الزام دانش‌آموزان براي شركت در اردوها و دريافت شهريه غيرمصوب تخلف است. به مركز اطلاع‌رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش، عليرضا كريميان تصريح كرد: برگزاري اردوهاي مطالعاتي براي كنكوري‌ها از ۱۴ فروردين، فقط در ساعات غيررسمي مدارس مجاز است.
او با تاكيد براينكه الزام دانش‌آموزان براي شركت در اردوها و دريافت شهريه غيرمصوب تخلف محسوب مي‌شود، گفت: براي نوع خدمات ارايه شده و قيمتي كه مشخص شده، با اخذ مجوز از آموزش و پرورش، مدارس مي‌توانند براي كلاس‌هاي فوق برنامه وجهي را اخذ كنند. مديركل آموزش و پرورش شهر تهران يادآور شد: در ساعت رسمي، آموزش برنامه‌هاي رسمي به صورت روال عادي ادامه خواهد يافت و برگزاري اردو در ساعت رسمي نقض غرض است. كريميان ادامه داد: در ساعت رسمي آموزش، برنامه‌هاي معمول و رسمي مدرسه بايد انجام شود و اگر قرار است مدارس برنامه‌هاي فوق برنامه داشته باشند بايد بعد از ساعت آموزش برگزار شود.

ارسال نظر