مزيت تامين مالي از طريق اوراق سلف موازي استاندارد

۱۴۰۳/۰۱/۱۵ - ۰۱:۱۰:۳۴
کد خبر: ۳۰۹۵۲۰

| رحمان آراسته، مدير بازار مشتقه و صندوق‌هاي كالايي بورس كالا گفت: بزرگ‌ترين مزيت تامين مالي از طريق اوراق سلف ايجاد سرمايه در گردش براي توليدكننده است توليدكنندگان نياز به سرمايه در گردش جهت توليد محصول خود دارند.

باشگاه خبرنگاران| رحمان آراسته، مدير بازار مشتقه و صندوق‌هاي كالايي بورس كالا گفت: بزرگ‌ترين مزيت تامين مالي از طريق اوراق سلف ايجاد سرمايه در گردش براي توليدكننده است توليدكنندگان نياز به سرمايه در گردش جهت توليد محصول خود دارند. در اين مسير توليدكنندگان با خيال آسوده اوراق خود را براي كالاي توليدي خود منتشر مي‌كنند و سرمايه‌گذاران و خريداران، افراد حقيقي و حقوقي بدون محدوديتي مي‌توانند اقدام به خريد اين اوراق كنند و تا سر رسيد مشخص مي‌توانند اين اوراق را نگهداري كنند و در آنجا مي‌توانند يا كالاي خود را فيزيكي دريافت و يا تفاوت سقف سود را بر اساس قرار داد دريافت كنند و هيچ اجباري براي گرفتن كالا وجود ندارد. اين مقام مسوول در ادامه اظهار كرد: پيش بيني مي‌شود براي امسال بيش از دو برابر سال قبل تامين مالي از طريق ابزار اوراق سلف موازي استاندارد را داشته باشيم چرا كه هم اكنون پرونده‌هاي زيادي براي ما آماده است. آراسته همچنين اظهار كرد: فكر مي‌كنم با توجه به جذابيت‌هايي كه اوراق سلف موازي استاندارد دارد و اينكه سود پرداختي در حين دوره براي توليدكننده ندارد نسبت به ساير اوراق‌هاي تامين مالي در بازار سرمايه يك مزيت است. پيش بيني اين است كه امسال در تمام صنايع كشور بتوانيم اين نوع تامين مالي را انجام دهيم. پيش از اين آراسته گفته بود، از سال ۹۳ تاكنون مجوز انتشار اوراق سلف را اخذ كرديم و تقريبا امسال براي دو خودروساز بزرگ نزديك به ۵ هزار ميليارد تومان تامين مالي انجام داديم.

ارسال نظر