اجراي طرح ترافيك با نرخ جديد از امروز

۱۴۰۳/۰۱/۱۴ - ۰۰:۱۲:۳۹
کد خبر: ۳۰۹۴۲۴

طرح ترافيك شهر تهران از امروز ۱۴ فروردين ماه با نرخ‌هاي جديد اجرايي خواهد شد. به گزارش ايسنا، براي سال‌جاري، شوراي شهر تهران كه مسووليت نرخ گذاري را بر عهده دارد در اواسط بهمن ماه سال گذشته، رقم پايه طرح ترافيك و ضرايب محاسبه را مشخص كرد كه بر اين اساس رقم نرخ پايه طرح ترافيك از ۵۲ هزار و ۵۰۰ تومان در سال ۱۴۰۲ به مبلغ ۷۵ هزار تومان در سال‌جاري افزايش يافت.

طرح ترافيك شهر تهران از امروز ۱۴ فروردين ماه با نرخ‌هاي جديد اجرايي خواهد شد. به گزارش ايسنا، براي سال‌جاري، شوراي شهر تهران كه مسووليت نرخ گذاري را بر عهده دارد در اواسط بهمن ماه سال گذشته، رقم پايه طرح ترافيك و ضرايب محاسبه را مشخص كرد كه بر اين اساس رقم نرخ پايه طرح ترافيك از ۵۲ هزار و ۵۰۰ تومان در سال ۱۴۰۲ به مبلغ ۷۵ هزار تومان در سال‌جاري افزايش يافت. همچنين بر اساس مجوزي كه شوراي شهر به شهرداري تهران داده است، به مانند هر سال عوارض تردد وسايل نقليه‌اي كه به صورت غيرمجاز در محدوده‌‎هاي ممنوعه تردد مي‌كنند، در صورت تكميل نبودن ظرفيت سقف مجاز تردد روزانه، مطابق حداكثر ضرايب پيش‌بيني شده و در جداول ضرايب مربوط به روز و ساعت تردد و همچنين ضرايب مربوط به آلايندگي وسايل نقليه محاسبه خواهد شد.
به عبارتي ساده‌تر ضريب تردد در محدوده طرح ترافيك (حلقه اول) ۱.۵ درصد، محدوده كنترل آلودگي هوا (حلقه دوم) در روزهاي غيرمجاز ۰.۷۵ درصد و هر دو محدوده طرح ترافيك (حلقه اول) و كنترل آلودگي هوا (حلقه دوم) ۱.۵ درصد پيش‌بيني شده است.
بنابر اين گزارش، زمان ورود و خروج خودروها به محدوده طرح ترافيك نيز يكي از شاخص‌هاي تعيين قيمت خواهد بود، بگونه‌اي كه بر اساس مصوبه شوراي شهر تهران، ضريب مربوط به ساعت تردد، براي اولين ورود يا تردد در ساعات اوج صبحگاهي يعني ساعت ۶:۳۰ تا ۱۰ صبح و آخرين خروج يا تردد از ساعت ۱۶ تا ۱۹ ضريب ۱.۵ درصد خواهد بود.
همچنين اولين ورود يا تردد در ساعات اوج صبحگاهي يعني ۶:۳۰ تا ۱۰ صبح و آخرين خروج يا تردد در ساعات غيراوج يعني قبل از ۱۶ يا بعد از ۱۹ ضريب يك درصد خواهد بود و اولين ورود يا تردد در ساعات غير اوج يعني ساعت ۱۰ صبح به بعد و آخرين خروج يا تردد در ساعات اوج عصرگاهي يك درصد، اولين ورود يا تردد در ساعات اوج عصرگاهي يعني ساعت ۱۶ تا ۱۹ عصر و آخرين خروج يا تردد در ساعات اوج عصرگاهي يعني ساعت ۱۶ تا ۱۹، يك درصد و اولين ورود يا تردد در ساعات غير اوج يعني ساعت ۱۰ صبح به بعد و آخرين خروج يا تردد در ساعات غير اوج يعني قبل از ۱۶ يا بعد از ۱۹، ۰.۷ درصد اعمال خواهد شد.
بر اساس اين گزارش، علاوه بر شاخص‌هايي همچون زمان و محدوده تردد، آيتم سومي نيز در محاسبه نرخ طرح ترافيك موثر است و آن هم ضريب مربوط به آلايندگي وسيله نقليه است، بگونه‌اي كه بر اين اساس و با توجه به مصوبه شوراي شهر تهران براي تردد وسايل نقليه هيبريدي و وسايل نقليه برقي ضريب صفر درصد، وسايل نقليه داراي گواهي معاينه فني برتر تهران ۰.۸ درصد، وسايل نقليه داراي گواهي معاينه فني معتبر از مراكز معاينه فني تهران ۰.۹ درصد و وسايل نقليه داراي گواهي معاينه فني معتبر يك درصد تعيين شده است.

ارسال نظر