ميانگين مدت خدمت با احتساب دوره آموزشي به ۱۴ ماه مي‌رسد

۱۴۰۲/۱۲/۲۷ - ۲۳:۲۲:۴۹
کد خبر: ۳۰۹۰۳۶

محسن پيرهادي با اشاره به تاييد مصوبه كاهش مدت سربازي در شوراي نگهبان گفت: همت و عزم جدي مجلس براي كاهش زمان خدمت سربازي نشان داد بن بست‌ها و سخت‌ترين موانع با رايزني و تفاهم حل‌شدني‌ است و مسوولان، نهادها و سازمان‌ها راهي جز مرتفع كردن مطالبات برحق جامعه ندارند و بايد با نياز و خواست مردم طبق قانون و بر اساس شرع همراه و همگام شوند.

محسن پيرهادي با اشاره به تاييد مصوبه كاهش مدت سربازي در شوراي نگهبان گفت: همت و عزم جدي مجلس براي كاهش زمان خدمت سربازي نشان داد بن بست‌ها و سخت‌ترين موانع با رايزني و تفاهم حل‌شدني‌ است و مسوولان، نهادها و سازمان‌ها راهي جز مرتفع كردن مطالبات برحق جامعه ندارند و بايد با نياز و خواست مردم طبق قانون و بر اساس شرع همراه و همگام شوند.
پيرهادي با بيان اينكه پيگيري مطالبات به‌حق جامعه وظيفه ذاتي و غير قابل اغماض نمايندگان مردم در خانه ملت است، افزود: تاييد مصوبه مجلس در خصوص كاهش ميانگين مدت زمان خدمت سربازي با احتساب دوره آموزشي به ۱۴ ماه از سوي شوراي نگهبان، محصول پيگيري مستمر و بدون وقفه اصلاح قانون نظام وظيفه از سوي مجلس طي چهار سال اخير بود.
عضو هيات رييسه مجلس شوراي اسلامي گفت: هيچ ‌«نمي‌شود» در حل موانع اصلاح قوانين به نفع جامعه و نظام حكمراني كشورمان ماندگار نيست. از ابتداي استقرار مجلس يازدهم همراه با شماري از نمايندگان اصلاح قانون نظام وظيفه را به عنوان مطالبه طيفي از جامعه بي‌وقفه دنبال كرديم و ثمره آن پس از رفع موانع و القاي«نمي‌شود و نمي‌توان‌»هاي جمعي، كاهش زمان خدمت، افزايش بيش از دوازده برابري حقوق سربازان و گسترش دامنه معافيت مشمولان آن بوده است. نماينده تهران با بيان اينكه در جريان پيگيري مطالبه جامعه در بحث اصلاح قانون نظام وظيفه بسياري مجلس را به عوامگرايي و اقدامات پوپوليستي متهم كردند، گفت: برخي منتقدان مجلس در رسانه‌ها و شبكه‌هاي اجتماعي مدام نمايندگان مدافع اصلاح قانون نظام وظيفه را متهم به كار پوپوليستي و بي‌دستاورد مي‌كردند و مدعي بودند مجلس در اين بحث نمي‌تواند ورود كند و پيگيري‌ها و مصوبات مجلس نتيجه‌اي نخواهد داشت چرا كه به زعم آنها، تمام اختيارات در بحث سربازي محدود به تصميم ستاد كل نيروهاي مسلح است. عضو هيات رييسه مجلس با بيان اينكه منتقدان با رويكرد القاي ياس به نمايندگان در تلاش براي دلسرد كرد مجلس‌ از ايجاد اصلاح در قانون سربازي بودند، افزود: با وجود برچسب زني‌ها مكرر مخالفان ومنتقدان، نمايندگان مدافع اصلاح قانون سربازي در پيگيري بحث اصلاح قانون سربازي دلسرد و مايوس نشدند و در نهايت، تقيدنمايندگان به تعهدشان به مردم و عزم جدي مجلس در پاسخ به اين مطالبه اجتماعي، سبب ايجاد تغييرات موثر در بحث خدمت نظام وظيفه در برنامه هفتم توسعه و بودجه‌هاي سالانه شد كه ثمرات آن عيني و قابل لمس است.

ارسال نظر