ديدگاه اوپك از تقاضا براي نفت بدون تغيير ماند

۱۴۰۲/۱۲/۲۴ - ۰۱:۰۴:۲۸
کد خبر: ۳۰۸۷۲۹

اوپك در جديدترين گزارش ماهانه‌اش، همچنان به رشد قوي تقاضاي جهاني براي نفت در سال جاري و آينده، خوش‌بين ماند و پيش‌بيني خود از رشد اقتصاد جهاني را اندكي بالا برد. به گزارش ايسنا، در گزارش بازار نفت ماهانه اوپك، اين گروه پيش‌بيني خود از رشد اقتصاد جهاني را به ۲.۸ درصد بازبيني كرد كه ۰.۱ درصد بالاتر از گزارش ماه قبلي است. اوپك پيش‌بيني رشد اقتصادي در سال ۲۰۲۵ را تغيير نداد و در ۲.۹ درصد حفظ كرد.

اوپك در جديدترين گزارش ماهانه‌اش، همچنان به رشد قوي تقاضاي جهاني براي نفت در سال جاري و آينده، خوش‌بين ماند و پيش‌بيني خود از رشد اقتصاد جهاني را اندكي بالا برد. به گزارش ايسنا، در گزارش بازار نفت ماهانه اوپك، اين گروه پيش‌بيني خود از رشد اقتصاد جهاني را به ۲.۸ درصد بازبيني كرد كه ۰.۱ درصد بالاتر از گزارش ماه قبلي است. اوپك پيش‌بيني رشد اقتصادي در سال ۲۰۲۵ را تغيير نداد و در ۲.۹ درصد حفظ كرد. اوپك در اين گزارش نوشت: هر چند بعضي از ريسك‌هاي نزولي استمرار دارد، ادامه روندي كه از ابتداي سال پيش بيني شد، مي‌تواند به پتانسيل صعودي بيشتري براي رشد اقتصاد جهاني در سال ۲۰۲۴، منتهي شود. انتظارات فعلي، به كاهش تورم در طول سال‌هاي ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ به خصوص در اقتصادهاي بزرگ اشاره دارد كه از روند مثبت‌تر در رشد اقتصادي حمايت مي‌كند. رشد سطوح درآمد واقعي، بهبود قدرت خريد مصرف‌كننده و پيش‌بيني‌ها از آغاز كاهش نرخ‌هاي بهره توسط بانك‌هاي مركزي بزرگ جهان در سال جاري، همگي عوامل حمايت‌كننده از اقتصادها هستند. اوپك خاطرنشان كرد: بر اين اساس، احتمال صعود بيشتر نرخ رشد اقتصاد جهاني وجود دارد به خصوص اگر تورم سريع‌تر از حد انتظار كاهش پيدا كند. اين گروه افزود: هند و چين هم پتانسيل فراهم كردن محرك‌هاي بيشتر براي رشد اقتصاد جهاني در سال‌هاي ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ دارند. به علاوه، سير رشد سال‌هاي ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ هند، چين و امريكا ممكن است از انتظارات فعلي فراتر برود. با انتظاراتي كه براي رشد اقتصاد جهاني وجود دارد، اوپك در گزارش فوريه خود، پيش‌بيني‌هاي رشد تقاضا براي نفت را تغيير نداد و انتظار دارد تقاضاي جهاني براي نفت در سال ميلادي جاري، ۲.۲ ميليون بشكه در روز و در سال ميلادي آينده، ۱.۸ ميليون بشكه در روز رشد كند. اعضاي اوپك پلاس يكشنبه گذشته، توافق كردند كاهش توليد داوطلبانه نفت به ميزان ۲.۲ ميليون بشكه در روز را در سه ماهه دوم تمديد كنند و در بحبوحه نگراني‌ها از رشد جهاني و افزايش توليد خارج از گروه، از بازار حمايت بيشتري به عمل آورند. 

ارسال نظر