ريزش سودآوري بورسي‌ها

۱۴۰۲/۱۲/۲۰ - ۰۱:۱۱:۲۷
کد خبر: ۳۰۸۳۵۶
ريزش سودآوري بورسي‌ها

هر روز شاهد انتشار صورت مالي‌هاي جديد در سامانه كدال هستيم كه اين صورت مالي‌ها نشان‌دهنده وضعيت شركت‌ها در اقتصاد كشور و بورس هستند. در اين گزارش وضعيت و تحليل بنيادي دو شركت فولاد هرمزگان جنوب و فولاد اميركبير كاشان بررسي شده است.

هر روز شاهد انتشار صورت مالي‌هاي جديد در سامانه كدال هستيم كه اين صورت مالي‌ها نشان‌دهنده وضعيت شركت‌ها در اقتصاد كشور و بورس هستند. در اين گزارش وضعيت و تحليل بنيادي دو شركت فولاد هرمزگان جنوب و فولاد اميركبير كاشان بررسي شده است.
سهام شركت فولاد هرمزگان جنوب در تابلوي اصلي بازار دوم فرابورس ايران با نماد هرمز شناخته مي‌شود. ارزش بازاري سهام شركت فولاد هرمزگان جنوب در حال حاضر 35 هزار و 347 ميليارد تومان است و شركت فولاد مباركه اصفهان با مالكيت بيش از 95 درصد از سهام هرمز، سهامدار اصلي و تنها سهامدار عمده شركت فولاد هرمزگان جنوب است.
شركت فولاد هرمزگان جنوب يكي از بزرگ‌ترين فولادسازان كشور به شمار مي‌رود كه در سال‌هاي گذشته به توليدات و فروش اسلب، آهن اسفنجي، بريكت و آهك مشغول بوده است. فروش صادراتي اين مجموعه در سال جاري تنها از طريق صادرات اسلب صورت گرفته كه در 10 ماهه ابتدايي امسال 39 درصد از كل فروش فولاد هرمزگان جنوب را تشكيل داده؛ در حالي كه اين نسبت در 10 ماهه نخست 1401 بيش از 42 درصد بوده است.
شركت فولاد هرمزگان جنوب در سال جاري با افزايش درآمدزايي مناسبي مواجه است. شركت فولاد هرمزگان جنوب در سال 1400 با 22 هزار و 157 ميليارد تومان درآمد عملياتي، به‌طور متوسط ماهانه هزار و 846 ميليارد تومان درآمدزايي كرده است. هرمز در سال 1401 بيش از 2 درصد افزايش درآمدزايي داشت و با 22 هزار و 717 ميليارد تومان فروش به متوسط ماهانه هزار و 893 ميليارد توماني دست پيدا كرد. بيشترين ميزان فروش ماهانه شركت فولاد هرمزگان جنوب در سال 1400 به اسفند ماه با 2 هزار و 437 ميليارد تومان درآمد عملياتي تعلق گرفت و در سال 1401 با 4 هزار و 465 ميليارد تومان بار ديگر به اسفند ماه تعلق داشت.
شركت فولاد هرمزگان جنوب در 10 ماهه طي شده از سال جاري نشان داده كه عملكردي يهتر نسبت به 10 ماهه ابتدايي سال قبل در زمينه درآمدزايي داشته است. اين شركت تا انتهاي دي ماه امسال 24 هزار و 20 ميليارد تومان فروش داشته كه به نسبت فروش 16 هزار و 546 ميليارد توماني 10 ماهه ابتدايي سال 1401 افزايش 45 درصدي و به زبان ديگر، رشد 7 هزار و 474 ميليارد توماني داشته است. در اين 10 ماهه، بيشترين ميزان فروش به خرداد ماه با 3 هزار و 253 ميليارد تومان تعلق گرفته و بيشترين افزايش فروش ماهانه نسبت به ماه مشابه در سال قبل نيز به شهريور ماه با 118 درصد رشد تعلق گرفته است.
شركت فولاد هرمزگان جنوب در پاييز امسال سود خالص هزار و 600 ميليارد توماني به ثبت رساند؛ در حالي كه پاييز سال گذشته سود خالص 604 ميليارد توماني به ثبت رساند. روند سودسازي فصل تابستان هرمز نيز قابل توجه بوده است. شركت فولاد هرمزگان جنوب در تابستان امسال 33 درصد بيشتر از تابستان سال 1401 درآمدزايي كرد ولي در نهايت سود ناخالصي 30 درصد بيشتر از تابستان قبل و سود خالصي 28 درصد كمتر از تابستان 1401 به ثبت رساند. شركت فولاد هرمزگان جنوب در 9 ماهه سال جاري با افزايش 54 درصدي درآمدزايي كه به 21 هزار و 753 ميليارد تومان رسيد؛ در حالي كه 9 ماهه سال گذشته فروش 14 هزار و 152 ميليارد توماني داشته، 84 درصد بيشتر از 9 ماهه سال قبل سود ناخالص و 39 درصد سود خالص بيشتر ساخت. شركت فولاد هرمزگان جنوب در 9 ماهه سال 1400 بيش از 6 هزار و 268 ميليارد تومان سود خالص ساخته بود كه در 9 ماهه امسال با 31 درصد كاهش به 4 هزار و 327 ميليارد تومان سود خالص رسيده است.

    تحليل بنيادي شركت فولاد اميركبير 
كاشان
سهام شركت فولاد امير كبير كاشان در تابلوي اصلي بازار اول بورس تهران با نماد فجر شناخته مي‌شود. ارزش بازاري سهام شركت فولاد امير كبير كاشان در حال حاضر 7 هزار و 494 ميليارد تومان است و شركت سرمايه‌گذاري تجاري شستان با مالكيت بيش از 52 درصد از سهام فجر، سهامدار اصلي شركت فولاد امير كبير كاشان است. شركت فولاد امير كبير كاشان در حال افزايش سرمايه 654.2 ميليارد توماني از محل سود انباشته به ميزان 77.3 درصد سرمايه فعلي است. سرمايه فولاد امير كبير در حال حاضر 845.8 ميليارد تومان است كه بعد از اين افزايش سرمايه به هزار و 500 ميليارد تومان مي‌رسد. شركت فولاد امير كبير كاشان در سال جاري با افزايش درآمدزايي مواجه است. شركت فولاد امير كبير كاشان در سال 1400 با 5 هزار و 247 ميليارد تومان درآمد عملياتي، به‌طور متوسط ماهانه 437 ميليارد تومان درآمدزايي كرده است. فجر در سال 1401 بيش از 2 درصد افزايش درآمدزايي داشت و با 5 هزار و 354 ميليارد تومان فروش به متوسط ماهانه 446 ميليارد توماني دست پيدا كرد.  فولاد امير كبير در 11 ماهه طي شده از سال جاري نشان داده كه عملكردي بهتري نسبت به 11 ماهه ابتدايي سال قبل در زمينه درآمدزايي داشته است. اين شركت تا انتهاي بهمن ماه امسال 5 هزار و 352 ميليارد تومان فروش داشته كه به نسبت فروش 4 هزار و 633 ميليارد توماني 11 ماهه ابتدايي سال 1401 افزايش 16 درصدي و به زبان ديگر، افزايش 719 ميليارد توماني داشته است.در 5 ماهه نيمه دوم امسال فروش فولاد امير كبير نسبت به عملكرد مدت مشابه در سال‌هاي گذشته ضعف‌تر بوده است. فجر در 5 ماهه نيمه دوم امسال 11 درصد كمتر از مدت مشابه در سال 1401 و 20 درصد كمتر از مدت مشابه در سال 1400 فروش داشته است. شركت فولاد امير كبير كاشان در پاييز امسال سود خالص 269 ميليارد توماني به ثبت رساند؛ در حالي كه پاييز سال گذشته سود خالص 58 ميليارد توماني به ثبت رسانده بود. روند سودسازي فصل بهار و تابستان فجر نيز قابل توجه بوده است. شركت فولاد امير كبير كاشان در بهار و تابستان امسال به ترتيب توانست 24 درصد 62 درصد بيشتر از فصل مشابه در سال 1401 درآمدزايي كند و در نهايت سود خالص هزار و 58 ميليارد توماني در اين شش ماهه به ثبت رساند. شركت فولاد امير كبير كاشان در 9 ماهه سال جاري با افزايش 27 درصدي درآمدزايي كه به 4 هزار و 409 ميليارد تومان رسيد؛ در حالي كه 9 ماهه سال گذشته فروش 3 هزار و 466ميليارد توماني داشته، 558 درصد بيشتر از 9 ماهه سال قبل سود ناخالص ساخت. شركت فولاد امير كبير كاشان در 9 ماهه سال قبل 163 ميليارد تومان سود خالص ساخته بود كه در 9 ماهه امسال با افزايش 713 درصدي به هزار و 326 ميليارد تومان سود خالص رسيده است

ارسال نظر