رشد 9 ميليارد دلاري ارزش بازار نهاده‌هاي دامي در 5 سال

۱۴۰۲/۱۲/۱۷ - ۰۲:۰۷:۲۵
کد خبر: ۳۰۸۱۸۲

ارزش بازار جهاني نهاده‌هاي دامي تا سال ۲۰۲۶ شاهد رشدي صعودي خواهد بود و به 49 ميليارد دلار خواهد رسيد.

ارزش بازار جهاني نهاده‌هاي دامي تا سال ۲۰۲۶ شاهد رشدي صعودي خواهد بود و به 49 ميليارد دلار خواهد رسيد. بررسي‌هاي صورت گرفته نشان مي‌دهد ارزش اين بازار در سال ۲۰۲۴ با رشدي 9 ميليارد دلاري نسبت به سال ۲۰۲2 به 47 ميليارد دلار خواهد رسيد و پيش‌بيني مي‌شود تا سال ۲۰۲۶، ارزش اين بازار به بيش از 49 ميليارد دلار افزايش يابد. ارزيابي‌ها نشان مي‌دهد افزايش قيمت نهاده‌هاي كشاورزي به عواملي همچون «نوسانات آب و هوايي»، «افزايش قيمت كود و سموم كشاورزي» و «افزايش هزينه‌هاي توليد» مرتبط باشد. داده‌هاي انجمن غلات نشان مي‌دهد ارزش اين بازار در سال 2021 برابر با 38.1 ميليون دلار بود كه اين رقم در سال 2022 به 40.2 ميليون دلار رسيد. روند رشد ارزش بازار جهاني نهاده‌هاي دامي در سال‌ 2023 هم ادامه داشت، به‌طوريكه ارزش اين بازار در اين سال 44.7 ميليارد دلار بوده است. براساس داده‌هاي اعلام شده مي‌توان گفت ارزش اين بازار در سال 2024 و 2025 به ترتيب برابر با 44.7 و 47.2 ميليون دلار برآورده شده است و پيش‌بيني مي‌شود كه تا سال 2026 ارزش اين بازار به 49.6 ميليون دلار رسيد.

ارسال نظر