مدير بهينه‌سازي مصرف انرژي شركت ملي صنايع پتروشيمي:

۹ درصد از انرژي كشور در پتروشيمي مصرف مي‌شود

۱۴۰۲/۱۲/۱۶ - ۰۰:۵۷:۵۵
کد خبر: ۳۰۸۰۳۹
۹ درصد از انرژي كشور در پتروشيمي مصرف مي‌شود

مدير بهينه‌سازي مصرف انرژي شركت ملي صنايع پتروشيمي گفت: ۹ درصد از انرژي كشور در صنعت پتروشيمي مصرف مي‌شود كه اگر در اين صنعت بهينه‌سازي صورت بگيرد، ۱۰ درصد از اين مقدار كاهش مي‌يابد كه معادل يك درصد مصرف انرژي كشور است.

مدير بهينه‌سازي مصرف انرژي شركت ملي صنايع پتروشيمي گفت: ۹ درصد از انرژي كشور در صنعت پتروشيمي مصرف مي‌شود كه اگر در اين صنعت بهينه‌سازي صورت بگيرد، ۱۰ درصد از اين مقدار كاهش مي‌يابد كه معادل يك درصد مصرف انرژي كشور است.
مرتضي اشرفي‌شهري در نخستين نشست هم‌انديشي مديريت انرژي، حساب و بازار بهينه‌سازي با بيان اينكه تعداد مجتمع‌هاي توليدي پتروشيمي ۷۲ مجتمع است، اظهار كرد: سه مجتمع تأمين سرويس‌هاي جانبي نيز فعال هستند و در زمينه بهبود عملكرد انرژي و بهينه‌سازي بيشتر بر تجهيزات تمركز كرديم، اما اكنون در زمينه فرآيندها و سرمايه انساني نيز ورود كرده‌ايم. وي با تاكيد بر اينكه در چهار بخش براي بهينه‌سازي انرژي در صنعت پتروشيمي اقدام كرده‌ايم، گفت: اين بخش‌ها شامل مديريت مصرف، پايش و اندازه‌گيري، اقدام‌هاي فناورانه و مراودات سازماني و فراسازماني مي‌شود. او با بيان اينكه در اوج مصرف نخستين اقدام قطع گاز پتروشيمي‌هاست، گفت: اين اقدام بهره‌وري در صنعت پتروشيمي را پايين مي‌آورد و بايد مورد بازنگري قرار بگيرد.
مدير بهينه‌سازي مصرف انرژي شركت ملي صنايع پتروشيمي با بيان اينكه تا دو سال آينده همه مجتمع‌هاي پتروشيمي استاندارد ايزو ۵۰۰۰۱ را دريافت خواهند كرد، گفت: راهكارهاي كوتاه‌مدت و بلندمدت در بهينه‌سازي مصرف انرژي مورد توجه است و براي اين موضوع برنامه‌هايي را در دستور كار داريم. اشرفي با اشاره به برنامه‌هاي درنظر گرفته شده، تصريح كرد: يكي از الزام‌ها در اقدام‌هاي فرهنگي اين است كه بايد مخاطب را بشناسيم و زمينه مناسب را شناسايي كنيم.
وي با اشاره به چالش‌هاي موجود در اين حوزه تاكيد كرد: چالش‌هاي مجتمع‌هاي پتروشيمي براي بهينه‌سازي مصرف انرژي شامل اجرا نشدن ماده ۱۲ رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور، افت ارزش حرارتي گاز طبيعي، تأمين‌نشدن پايدار خوراك و سوخت مجتمع‌ها در فصل سرد، اجرايي‌ نشدن بازار بهينه‌سازي، فقدان يا اجرا نشدن اهرم‌هاي تشويقي و نبود امكان تأمين تجهيزات مورد نياز از منابع داخلي است. وي با بيان اينكه مديريت انرژي به‌صورت مجزا قابل اجرا نيست و بايد هماهنگ حركت كنيم، اظهار كرد: بهينه‌سازي مصرف انرژي موضوع مهمي است كه بايد مورد توجه قرار بگيرد.

ارسال نظر