نيروي انتظامي در مقابل تبهكاران و مجرمان بايد با اقتدار ظاهر شود

۱۴۰۲/۱۲/۱۵ - ۰۲:۰۸:۳۸
کد خبر: ۳۰۷۹۷۲

رييس‌جمهور تقويت بنيه دفاعي كشور را مهم دانست و گفت: سه عنصر قدرت دفاعي، ثبات اقتصادي و توانايي فرهنگي در تقويت بنيه دفاعي كشور اهميت دارد. سيدابراهيم رييسي با بيان اينكه «صميمانه از فرماندهان و مربيان اين دانشگاه براي تربيت جوانان آگاه، شجاع، متدين، متخصص و آماده براي ايجاد، حفظ و ارتقا امنيت تشكر مي‌كنم» ادامه داد: دانشگاه محل ارزشمندي براي آموزش، پژوهش، انتقال تجربيات، مهارت‌آفريني و ارتقاي مهارت‌ها، شناخت تهديدات معين، پيدا كردن راه‌كارهاي مقابله با تهديدهاست.

رييس‌جمهور تقويت بنيه دفاعي كشور را مهم دانست و گفت: سه عنصر قدرت دفاعي، ثبات اقتصادي و توانايي فرهنگي در تقويت بنيه دفاعي كشور اهميت دارد. سيدابراهيم رييسي با بيان اينكه «صميمانه از فرماندهان و مربيان اين دانشگاه براي تربيت جوانان آگاه، شجاع، متدين، متخصص و آماده براي ايجاد، حفظ و ارتقا امنيت تشكر مي‌كنم» ادامه داد: دانشگاه محل ارزشمندي براي آموزش، پژوهش، انتقال تجربيات، مهارت‌آفريني و ارتقاي مهارت‌ها، شناخت تهديدات معين، پيدا كردن راه‌كارهاي مقابله با تهديدهاست. وي خاطرنشان كرد: دانشگاه امام مجتبي(ع) و ساير دانشگاه‌هاي نيروهاي مسلح اين ماموريت را دارند كه در جهت ارتقاي امنيت كشور، آسيب‌ها را بشناسند و راه‌هاي برون رفت را دقيق بدانند. وي ادامه داد: با رهنمودهاي فرمانده كل قوا نيروهاي مسلح مومن، متدين، آگاه، زمان‌شناس، مردم‌دوست و خودباور هستند. شما در دل ملت جا داريد. نيروهاي مسلح هميشه مشكلات را از پيش پاي مردم بر مي‌دارند. وجود خودشان را در مقابل تهديدها سپر كرده‌اند. نقش شما به عنوان نيروي انتظامي نقش بسيار مهمي است. نقش پيش‌گيري از وقوع جرم، نقش مهم نظم و قانونمداري، نقش مهم شناسايي جرايم سازمان‌يافته، نقش مقابله با جرايم و آسيب‌هاي اجتماعي. در انجام اين ماموريت‌هاي خطير سه اصل و اساسي تدبير و عقلانيت، مهرباني و اقتدار وجود دارد. رييس‌جمهور اظهار كرد: عقلانيت به معناي ترس يا محافظه‌كاري نيست به معناي دقيق عمل كردن و شناخت دشمن و اقدام متناسب است. مردم شهر و روستا بايد نيروي انتظامي را در مقابل آسيب‌ها پناه خود بدانند. نيروي انتظامي بايد در مقابل تبهكاران و مجرمان بايد با اقتدار ظاهر شود. نيروي كارآزموده شجاع آگاه مجرب و دلداده به خدا داريم كه همواره در سنگرها حضور دارند و شرايط و وضعيت را رصد مي‌كنند و هرگز دچار غفلت نمي‌شوند تا دشمن از غفلت آنان سوءاستفاده كنند. رييسي تقويت بنيه دفاعي كشور را مهم دانست و افزود: سه عنصر قدرت دفاعي، ثبات اقتصادي و توانايي فرهنگي در تقويت بنيه دفاعي كشور اهميت دارد. رييس‌جمهور ابزار كار را رمز كار نيروي انتظامي دانست و اظهار كرد: علم، ايمان، توانايي، دانش را داريد اما داشتن ابزار مناسب بسيار اهميت دارد. دولت تاكيد دارد كه در فراجا كمك كند تا هم دانش و هم ابزار كار نيروي انتظامي مهيا باشد. مساعدت با نيروي انتظامي در دستور كار دولت است چون فرمانده كل قوا دستور داده‌اند.

ارسال نظر