هشدار به سهامداران سرگردان در بورس

۱۴۰۲/۱۲/۱۴ - ۰۰:۵۶:۵۵
کد خبر: ۳۰۷۸۳۰

كارشناسان معتقدند عليرغم تمام دخالت‌ها و فسادهايي كه در بورس رخ داده، امكان ندارد كه تمام افراد ضرر كنند؛ چرا كه كيك اقتصادي بازار سرمايه كوچك نشده و صرفا اسلايس‌هاي بيشتري نصيب حقوقي‌ها مي‌شود. پس اقدام منطقي آن اين است كه تحركات حقوقي‌ها را زير ذره‌بين قرار داده تا ما هم در تيم برنده باشيم.

كارشناسان معتقدند عليرغم تمام دخالت‌ها و فسادهايي كه در بورس رخ داده، امكان ندارد كه تمام افراد ضرر كنند؛ چرا كه كيك اقتصادي بازار سرمايه كوچك نشده و صرفا اسلايس‌هاي بيشتري نصيب حقوقي‌ها مي‌شود. پس اقدام منطقي آن اين است كه تحركات حقوقي‌ها را زير ذره‌بين قرار داده تا ما هم در تيم برنده باشيم. اوايل آبان ۱۴۰۱ بود كه بالاخره بورس از شوك رشد انفجاري بازار در سال‌هاي ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ درآمد و سعي داشت بازدهي متناسب با ساير بازارهاي موازي را به ارمغان بياورد؛ اما رسوايي ارديبهشت ماه و تصميمات خلق‌الساعه دولت بار ديگر اندك اعتماد سرمايه‌گذاران را نيز نابود كرد تا قريب به ۳ سال متضررين اصلي كشور، آن دسته افرادي باشند كه در مولدترين بازار موجود سرمايه‌گذاري كردند. ۱۷ ارديبهشت بود كه فشار فروش سنگيني شاخص‌هاي بورسي را تحت تاثير خود قرار داد. موضوعي كه مشابه آن حتي در سال ۹۹ نيز ديده نشد و به گفته مجيد عشقي، رييس سازمان بورس و اوراق بهادار، شناسايي سود توسط برخي افراد سبب ريزش اين‌چنيني بازار شده‌ بود. اما درست بعد از گذشت ۵۰ روز و با انتشار و افشا نامه‌اي در خصوص نرخ خوراك كه همان ارديبهشت به تصويب رسيد، مجددا شاهد موج ديگري از ريزش بازار بوده و متوجه شديم كه شفافيت حتي براي شيشه‌اي‌ترين بازار كشور توهمي بيش نيست. اين پايان كار نبوده و شاخص‌سازي با فعال بودن الگوريتم ضربه ديگري به اعتماد سرمايه‌گذاران بود. براي اثبات اين ادعا نيز به‌طور مفصل در گزارشي به تاثير الگوريتم پرداخته و اشاره كرديم: تا زماني كه با متخلفين برخورد نشود، بازار سرمايه همچنان محل جولان سفته بازان خواهد بود. عرضه اوليه‌هاي گاه و بيگاه آن‌ هم در زماني كه ارزش معاملات به پايان‌ترين مقدار خود رسيده و انگيزه‌ و نشانه‌اي براي رشد وجود ندارد، از دلايل ديگر اوضاع نامطلوب بازار سرمايه است. البته كسي منكر بزرگ شدن كيك بورس نمي‌شود اما هر سخن جايي و هر نكته مكاني دارد! آخرين تلاش دولت براي فراري دادن و نابودي سرمايه سرمايه‌گذاران به گواهي سپرده خاص با نرخ ۳۰ درصد برمي‌گردد. تصميمي كه در نيمه شب به قصد تامين سرمايه در گردش توليدي‌ها علني شد؛ اما پرواضح است كه با اين نرخ هيچ شركتي توانايي تامين سرمايه را ندارد. واضحا اين تصميم فقط و فقط براي كارنامه رييس كل بانك مركزي مطلوب بوده كه بتواند چند صباحي نقدينگي را كنترل كند؛ چرا كه اثرات تورمي آن بر اقتصاد كلان كشور و فراري دادن اندك سرمايه سرمايه‌گذاران از بورس، از اثرات سطحي اين گواهي‌ها خواهد بود. 
كارشناسان معتقدند عليرغم تمام اين دخالت‌ها و فسادهايي كه رخ داده، امكان ندارد كه تمام افراد ضرر كنند؛ چرا كه كيك اقتصادي بازار سرمايه كوچك نشده و صرفا اسلايس‌هاي بيشتري نصيب حقوقي‌ها مي‌شود. پس اقدام منطقي آن اين است كه تحركات حقوقي‌ها را زير ذره‌بين قرار داده تا ما هم در تيم برنده باشيم. پرواضح است اطلاعاتي كه اين دست از افراد در اختيار دارند دقيق‌تر و زودتر از سايرين بوده است. چرا كه به محض خروج از بازار، شاخص‌هاي بورسي سقوط كرده و به محض تزريق مجدد ثروت، شاهد صعود شاخص‌هاي بورسي بوديم. در اين مقطع زماني با اخبار و تصميمات پيرامون افزايش سرمايه ۲ خودروساز بزرگ كشور، تجديد ارزيابي ساير شركت‌هاي بورسي و حتي كاهش عوارض صادراتي مواد معدني آرام آرام فضا را براي يك انفجار ديگر آماده مي‌كنند. با اين تفاسير مي‌توان نتيجه گرفت كه حال و هواي اين روزهاي بورس نيز در راستا خسته كردن سهامداران بوده تا خريدهاي خود را كامل كنند. البنه شناسايي صنايع و نمادهاي پراقبال مي‌تواند پاسخ صبر ۳ ساله سهامداران را بدهد نه انتخاب هر سهم پروژه‌اي!

ارسال نظر