سازمان توسعه تجارت اعلام كرد

شرط ورود خودرو از مناطق آزاد به سرزمين اصلي

۱۴۰۲/۱۲/۱۳ - ۰۱:۴۳:۱۳
کد خبر: ۳۰۷۷۳۸
شرط ورود خودرو از مناطق آزاد به سرزمين اصلي

امكان ثبت‌سفارش خودروهاي وارد شده به مناطق آزاد فراهم شد. در راستاي اجراي مصوبه دي ماه سال جاري هيات وزيران، امكان ثبت‌سفارش خودروهاي وارد شده به مناطق آزاد تجاري و ويژه اقتصادي پيش از تاريخ اين مصوبه (۱۹ دي ماه) به سرزمين اصلي در سامانه جامع تجارت فراهم شده است؛ بر اين اساس تا اطلاع ثانوي صرفاً كاربران داراي كارت بازرگاني فعال، امكان ثبت‌سفارش و واردات از اين محل را خواهند داشت.

امكان ثبت‌سفارش خودروهاي وارد شده به مناطق آزاد فراهم شد. در راستاي اجراي مصوبه دي ماه سال جاري هيات وزيران، امكان ثبت‌سفارش خودروهاي وارد شده به مناطق آزاد تجاري و ويژه اقتصادي پيش از تاريخ اين مصوبه (۱۹ دي ماه) به سرزمين اصلي در سامانه جامع تجارت فراهم شده است؛ بر اين اساس تا اطلاع ثانوي صرفاً كاربران داراي كارت بازرگاني فعال، امكان ثبت‌سفارش و واردات از اين محل را خواهند داشت. هيات وزيران در جلسه ۱۹ آذر ۱۴۰۲ به پيشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و با همكاري وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد بند (ث) تبصره (۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ كل كشور آيين نامه آيين نامه اجرايي بند (ث) تبصره (۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ كل كشور را به شرح زير تصويب كرد: ماده 1. خودروهايي كه تا پيش از ابلاغ اين آيين‌نامه، مجاز به تردد در مناطق آزاد تجاري و مناطق صنعتي و ويژه اقتصادي هستند، مشروط به پرداخت كليه عوارض و بدهي‌هاي مربوط و حقوق ورودي (مشتمل بر حقوق گمركي و سود بازرگاني مصوب)، دارا بودن معاينه فني متصل به سامانه سيمفا و با رعايت قوانين، مجاز به پلاك‌گذاري ملي و واردات به سرزمين اصلي خواهند بود.

خودروهاي مستثني شده از حكم بند (۱) تفاهم‌نامه مشترك شوراي عالي مناطق آزاد تجاري و مناطق صنعتي و ويژه اقتصادي و گمرك جمهوري اسلامي ايران به شماره ۱۴۰۰۲/۱۰/۱۴۳۰ تاريخ ۱۰ خرداد ۱۴۰۰ مشمول حكم اين ماده نيست. ماده 2. مبناي تعيين ارزش خودرو و حقوق ورودي بر اساس تبصره (۶) اصلاحي ماده واحده قانون چگونگي محاسبه و وصول حقوق گمركي، سود بازرگاني و ماليات انواع خودرو و ماشين‌آلات راهسازي وارداتي و ساخت داخل و قطعات آنها موضوع ماده (۱۲) قانون الحاق موادي به قانون ساماندهي صنعت خودرو مصوب ۱۴۰۲ است. ماده 3. پلاك‌گذاري ملي و واردات خودرو موضوع اين تصويب‌نامه به سرزمين اصلي توسط اشخاص حقيقي و حقوقي منوط به اخذ تأييديه آلايندگي، ايمني و خدمات پس از فروش از سازمان‌هاي حفاظت محيط زيست و ملي استاندارد ايران و وزارت صنعت، معدن و تجارت و رعايت ماده (۱۰) قانون ساماندهي صنعت خودرو و با ثبت سفارش يا ثبت آماري بلامانع است.

 

اطلاعيه جديد

در همين حال، سامانه جامع تجارت در اطلاعيه‌اي اعلام كرد: در راستاي اجراي مصوبه شماره ۱۹۰۰۵۸/ ت ۶۱۳۸۵ ه مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۹ هيات وزيران با موضوع آيين نامه اجرايي بند (ث) تبصره (۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ كشور، امكان ثبت‌سفارش خودروهاي وارد شده به مناطق آزاد تجاري و ويژه اقتصادي قبل از تاريخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۹ به سرزمين اصلي در سامانه جامع تجارت فراهم شده است. براي اين منظور محل تأمين ارز جديد ذيل عمليات ارزي بدون انتقال ارز با عنوان «از محل بند ۹ ماده ۳۸ ايين نامه اجرايي مقررات صادرات و واردات - بند (ث) تبصره (۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲» ايجاد شد. تمام كدهاي تعرفه هشت رقمي ذيل گروه‌هاي ۸۷۰۱، ۸۷۰۲، ۸۷۰۳ و ۸۷۰۴ مشمول استفاده از محل تأمين ارز مذكور است. وضعيت نمايندگي براي كدهاي تعرفه انتخاب شده مي‌بايست «از محل بند (ث) تبصره (۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲» انتخاب گردد و اخذ تاييديه خدمات پس از فروش براي اين وضعيت نمايندگي در فرآيند ثبت سفارش الزامي است. مطابق تصويب‌نامه هيات وزيران خودروهاي ساخت امريكا يا برند امريكايي و خودروهاي با برند لامبورگيني، فراري، پورشه، هامر، مازراتي، بوگاتي (خودروهاي مستثني شده از حكم بند (۱) تفاهم‌نامه مشترك «شوراي عالي مناطق آزاد تجاري و ويژه اقتصادي» و «گمرك ايران») مشمول استفاده از مصوبه مذكور نشده و امكان ثبت‌سفارش ندارند. مجوز «دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري و ويژه اقتصادي» جهت بررسي معاينه فني و عوارض خودروهاي مذكور در فرآيند ثبت‌سفارش كارسازي شده است. تا اطلاع ثانوي صرفاً كاربران داراي كارت بازرگاني فعال امكان ثبت‌سفارش و واردات از اين محل را خواهند داشت.

ارسال نظر