آبرساني با تانكر به واحدهاي مسكن مهر

۱۴۰۲/۱۲/۱۳ - ۰۱:۱۵:۳۵
کد خبر: ۳۰۷۷۲۵

درحالي ماه‌ها از افتتاح و تحويل پروژه‌هاي مسكن مهر شهر پرديس به مالكان آن مي‌گذرد كه آبرساني به برخي از اين پروژه‌ها همچنان با تانكر انجام مي‌شود. به گزارش تسنيم، برخي از پروژه‌هاي مسكن مهر پرديس پس از سال‌ها تكميل و تحويل مالكان آن شده است. اين واحدها بعضاً فاقد امكانات زيربنايي از جمله آب، برق و گاز هستند. 

درحالي ماه‌ها از افتتاح و تحويل پروژه‌هاي مسكن مهر شهر پرديس به مالكان آن مي‌گذرد كه آبرساني به برخي از اين پروژه‌ها همچنان با تانكر انجام مي‌شود. به گزارش تسنيم، برخي از پروژه‌هاي مسكن مهر پرديس پس از سال‌ها تكميل و تحويل مالكان آن شده است. اين واحدها بعضاً فاقد امكانات زيربنايي از جمله آب، برق و گاز هستند. 
در اين بين برخي پروژه‌ها از جمله در فاز 5 با وجود آنكه بعضاً 6 ماه از تحويل آنها مي‌گذرد، هنوز با استفاده از تانكر آبرساني مي‌شوند. يكي از مالكان مسكن مهر فاز 5 در اين باره مي‌گويد: مهرماه امسال پس از ماه‌ها دوندگي توانستم واحدم را تحويل بگيرم و اثاثيه را به آنجا منتقل كنم. وي ادامه داد: در ابتدا عنوان شد حداكثر طي يكي دو هفته انشعاب آب آن وصل مي‌شود و با توجه به همين مساله، واحد اجاره‌اي را تحويل داده و در واحد مسكن مهرم ساكن شدم. وي افزود: اين در حالي است كه حدود 6 ماه از تحويل واحد مي‌گذرد و هنوز آب آن وصل نشده است. طي اين مدت هر چند روز يك‌بار با تانكر آبرساني به واحدها انجام مي‌شود.

ارسال نظر