سكوها و كسب و كارهاي فضاي مجازي شريك راهبردي دولت

۱۴۰۲/۱۲/۰۲ - ۰۱:۴۵:۰۹
کد خبر: ۳۰۶۹۷۹

رييس مركز ملي فضاي مجازي گفت: سكوها و كسب وكارهاي فضاي مجازي به دليل تغيير ساز و كار و ساختار ارايه خدمات به مردم در زيست بوم فضاي مجازي شريك راهبردي دولت‌ها هستند.

رييس مركز ملي فضاي مجازي گفت: سكوها و كسب وكارهاي فضاي مجازي به دليل تغيير ساز و كار و ساختار ارايه خدمات به مردم در زيست بوم فضاي مجازي شريك راهبردي دولت‌ها هستند. به گزارش ايسنا، سيدمحمدامين آقاميري- دبير شوراي عالي و رييس مركز ملي فضاي مجازي- در دومين همايش كسب‌وكارهاي مجازي كه به ميزباني پليس فتا برگزار شد، طي سخناني با تاكيد بر اهميت توسعه زيست بوم فضاي مجازي اظهار كرد: توسعه زيست بوم فضاي مجازي براي امروز و آينده كشور مساله مهمي است و با دگرديسي كه درحوزه كسب وكارهاي سنتي براي گذار به دوره جديد در حال وقوع است، شاهد افزايش توانمندي در اين حوزه و آينده‌اي متفاوت‌تر براي حكمراني هستيم. وي افزود: شوراي عالي فضاي مجازي به دنبال حركت در مسيري است كه حوزه اقتصادي اين زيست بوم تقويت شده و خدمات و فرصت‌هاي كارآفريني به نفع همه مردم ايجاد شود و برهمين اساس اخيرا مصوبه‌اي براي حفظ حريم خصوصي كاربران توسط كسب وكارهاي فضاي مجازي ابلاغ شد تا در كنار مزيت بخشي به اين زيست بوم، فرصت‌هاي دسترسي به خدمات براي سكوها نيز افزايش يابد. آقاميري با اشاره به مصوبه تسهيم درآمد حاصل از مصرف ترافيك داخلي و تقويت توليد محتواي داخلي، تاكيد كرد: براي ارتقاي اقتصاد اين حوزه، مصوبه تسهيم درآمد در شوراي عالي فضاي مجازي مصوب و ابلاغ شد تا بتوانيم با ايجاد سازوكارها و سياست‌هاي مختلف، اين زيست بوم را در حوزه‌هاي اقتصادي و امنيت تقويت كنيم. وي افزود: با رشد سكوها در حوزه‌هاي مختلف خدماتي همچون آموزش، حمل‌و نقل، سلامت و مالي، سكوها به دليل دسترسي به اطلاعات شخصي مردم بايد بتوانند حريم خصوصي و امنيت كاربران را با پايداري ارايه خدمات، حفظ كنند. رييس مركز ملي فضاي مجازي با اشاره به اينكه تاكيد دولت و حاكميت بر امنيت سكوها به دليل حساسيت ارايه خدمت به مردم و دسترسي به داده‌هاي آنهاست، گفت: يكي از اقدامات مهمي كه اخيرا اتفاق افتاد ايجاد نظام هويت معتبر بود كه برهمين اساس روز گذشته سامانه هويت ديجيتال ايرانيان «هدا» در فاز نخست رونمايي شد كه ان‌شاءالله با توسعه اين سامانه شاهد امنيت بيشتر در اين حوزه باشيم. دبير شوراي عالي فضاي مجازي همچنين گفت: سكوها و كسب‌وكارهاي فضاي مجازي را به دليل تغيير ساز و كار و ساختار ارايه خدمات به مردم در زيست بوم فضاي مجازي شريك راهبردي دولت‌ها هستند. وي با بيان اينكه مركز ملي فضاي مجازي، پليس فتا و همه دستگاه‌هاي كشور بايد به بخش خصوصي براي حفظ امنيت كمك كنند، اظهار كرد: حفظ امنيت بر عهده كسب و كارهاست اما همه بايد كمك كنيم تا در اين مسير بتوانند موفق عمل كنند كه يكي از راه‌ها بيمه امنيت سايبري است كه علاوه بر ايجاد آرامش براي كاربران، سيستم ارزيابي و استاندارد مشخصي فراهم خواهد كرد. طبق اعلام مركز ملي فضاي مجازي، آقاميري با اشاره به اينكه متخصصان و تشكل‌هاي درون صنفي مي‌توانند با خود تنظيم‌گري براي ايجاد نظام رتبه‌بندي امنيتي پيشرو باشند، افزود: بايد براي شركت‌ها و كسب‌وكارهاي فضاي مجازي نظام رتبه‌بندي امنيتي طراحي شود تا نه تنها كسب و كارهاي فضاي مجازي بلكه تمامي صنايع بزرگ هم به دليل قرار گرفتن در معرض تهديدهاي امنيت سايبري بتوانند با ارزيابي خود در اين نظام براي ارتقاء رتبه تلاش كنند.

ارسال نظر