لزوم افزايش مشاركت صنايع در ساخت نيروگاه ها

۱۴۰۲/۱۲/۰۱ - ۰۱:۴۲:۴۵
کد خبر: ۳۰۶۸۶۵

نايب‌رييس كميسيون انرژي اتاق بازرگاني ايران گفت: تشكيل كنسرسيومي از صنايع و نيروگاه‌سازان، راهكار تسريع در اجراي قانون مانع زدايي از صنعت برق و تشويق صنايع براي ساخت نيروگاه‌هاست.

نايب‌رييس كميسيون انرژي اتاق بازرگاني ايران گفت: تشكيل كنسرسيومي از صنايع و نيروگاه‌سازان، راهكار تسريع در اجراي قانون مانع زدايي از صنعت برق و تشويق صنايع براي ساخت نيروگاه‌هاست. حميد رضا صالحي نايب‌رييس كميسيون انرژي اتاق بازرگاني ايران در گفت‌وگو با مهر با اشاره به اينكه هم‌اكنون دچار ناترازي برق در توليد و مصرف هستيم كه عمده‌ترين دليل آن نيز كمبود سرمايه‌گذاري سال‌هاي اخير است، گفت: در چندسال گذشته به دليل ممنوعيت سرمايه‌گذاري دولت در امر ساخت نيروگاه، بخش خصوصي نيز نتوانست با توجه به قيمت‌هاي خريد برق در اين حوزه سرمايه‌گذاري كند. صالحي تصويب قانون مانع زدايي از صنعت را باعث گشايش در برق و اجراي برنامه‌هاي مديريت بار را باعث ترغيب صنايع براي ساخت نيروگاه عنوان كرد و افزود: بر اساس اين قانون صنايع انرژي بر مي‌بايست براي تأمين نياز خود اقدام به ساخت نيروگاه نمايند. وي ادامه داد: البته تفاهم نامه ميان وزارتخانه‌هاي نيرو و صمت به منظور ساخت ۱۰ هزار مگاوات نيروگاه توسط صنايع در سال ۱۴۰۰ منعقد گرديد كه با توجه به نياز تأمين برق مطمئن و پايدار، ظرفيت‌هاي تشويقي و حمايتي كه در تفاهم نامه ديده شده بود، ظرفيت نيروگاه‌ها را به ۱۷ هزار مگاوات افزايش مي‌دهد كه شامل ۱۵ هزار مگاوات نيروگاه سيكل تركيبي و ۲ هزار مگاوات نيروگاه تجديد پذير خواهد بود. اين نيروگاه‌ها در ۱۵ ساختگاه، واقع در ۱۵ استان احداث خواهند شد. به گفته نايب‌رييس كميسيون انرژي اتاق ايران راهكار افزايش جذب بيشتر صنايع جهت مشاركت و سرمايه‌گذاري در ساخت نيروگاه و تسريع در استفاده از ظرفيت‌هاي قانون مانع زدايي از صنعت برق را تشكيل كنسرسيومي از صنايع و نيروگاه‌سازان فعلي است و با وجود همه ظرفيت‌ها هنوز پتانسيل‌هاي زيادي در اين زمينه وجود دارد كه مورد استفاده قرار نگرفته است. صالحي افزود: متأسفانه در دوسال اخير به آن صورت كه بايد، استقبال كافي از سوي صنايع صورت نگرفت، چرا كه كسب و كار و حرفه اصلي اين صنايع توليد برق نيست و تمايلي هم به اين كار ندارند. وي با اين حال شفاف نبودن تصميمات را باعث مبهم شدن آينده سرمايه‌گذاري صنايع در ساخت نيروگاه توصيف كرد و اظهار داشت: در اين شرايط راهكار تشكيل كنسرسيومي از صنايع و نيروگاه‌سازان و سرمايه‌گذاري به‌صورت مشترك بهتر جواب خواهد داد چرا كه صاحبان صنايع ديگر دغدغه ساخت و بهره‌برداري از نيروگاه را نخواهند داشت و از طرفي ظرفيت جديد برق مورد نياز كشور احداث مي‌شود كه در جهت رفع ناترازي مورد استفاده قرار گيرد.

ارسال نظر