تقويت بازار سرمايه مانع حباب در بازارهاي پولي مي‌شود

۱۴۰۲/۱۱/۳۰ - ۰۱:۰۲:۱۰
کد خبر: ۳۰۶۸۰۳

محمد حسن آصفري، بر ضرورت حمايت دولت و مجلس از بازار سرمايه و سهامداران اشاره كرد گفت: واگذاري شركت‌ها از سوي دولت و پذيرش شركت‌ها در بازار سرمايه از جمله اقداماتي است كه باعث تقويت بازار سرمايه شده و اعتماد مردم را به آن بيش از پيش افزايش خواهد داد.

سنا| محمد حسن آصفري، بر ضرورت حمايت دولت و مجلس از بازار سرمايه و سهامداران اشاره كرد گفت: واگذاري شركت‌ها از سوي دولت و پذيرش شركت‌ها در بازار سرمايه از جمله اقداماتي است كه باعث تقويت بازار سرمايه شده و اعتماد مردم را به آن بيش از پيش افزايش خواهد داد.
عضو كميسيون امور داخلي كشور و شوراهاي مجلس با اشاره به اينكه بازار سرمايه نياز به حمايت از سوي دولت دارد، عنوان كرد: اگر بتوان فروش اوراقي كه در بودجه آورده شده را از طريق بازار سرمايه انجام و در اختيار مردم قرار داد، به‌طور قطع، شاهد شكوفايي و رشد بازار خواهيم بود.
آصفري اظهار داشت: تقويت بازار سرمايه علاوه بر افزايش اعتماد مردم، مانع حباب در بازارهاي پولي و همچنين حضور دلالان در بازار مي‌شود.
نماينده مردم اراك بيان كرد: برخي مصوبات به‌طور مستقيم و غير مستقيم در لايحه بودجه ۱۴۰۳ و مكلف كردن دولت در برخي موارد تنها به منظور حمايت از بازار سرمايه است. وي درباره حمايت از صنايع بنيادي در بودجه ۱۴۰۳، عنوان كرد: بهتر است در لايحه بودجه به صنايع بنيادي و مهم كشور كه با منابع مالي يا مواد اوليه مواجه هستند بيش از پيش توجه و تاكيد شود، چرا كه آنها صنايع مادر هستند. آصفري اضافه كرد: با تقويت بازار سرمايه و رونق‌بخشي به آن بايد مانع واردات كالاها شد و به جاي بازار انحصاري رقابت را جايگزين آن كنيم.

ارسال نظر