بارش‌هاي اخير كمبود منابع آب را جبران نمي‌كند

۱۴۰۲/۱۱/۳۰ - ۰۰:۴۵:۴۱
کد خبر: ۳۰۶۷۹۱

سخنگوي صنعت آب گفت: شرايط حاكم براي بارش‌هاي سال جاري به عنوان چهارمين سال خشك متوالي و به تبع آن وضعيت منابع آب، ضرورت توجه جدي به مقوله مصرف را مي‌رساند.

سخنگوي صنعت آب گفت: شرايط حاكم براي بارش‌هاي سال جاري به عنوان چهارمين سال خشك متوالي و به تبع آن وضعيت منابع آب، ضرورت توجه جدي به مقوله مصرف را مي‌رساند. به گزارش تسنيم، فيروز قاسم زاده، سخنگوي صنعت آب اظهار داشت: مجموع 13 سد درياچه اروميه با موجودي مخزني 646 ميليون مترمكعب، داراي 39 درصد پرشدگي است كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته از افزايش 34 درصدي خبر مي‌دهد. وي افزود: در سد زاينده‌رود نيز با 22 درصد پرشدگي، شاهد افزايش 106 درصدي نسبت به مدت مشابه سال گذشته هستيم. سخنگوي صنعت آب تصريح كرد: ورودي سدهاي كشور از ابتداي سال آبي تاكنون 8 ميليارد و 820 ميليون مترمكعب است كه اين ميزان در مدت مشابه سال گذشته بالغ بر 11 ميليارد و 50 ميليون مترمكعب بوده، لذا ورودي سدها نسبت به سال گذشته 20 درصد كاهش داشته است. قاسم‌زاده با اشاره به افزايش خروجي سدهاي كشور از ابتداي سال آبي تاكنون به ميزان 25 درصد نسبت به سال گذشته، افزود: در سال گذشته ميزان آب خروجي از سدهاي كشور معادل 7.42 ميليارد مترمكعب بوده است كه اين ميزان در سال جاري با كاهش بارش‌ها و عدم امكان استفاده از بارش مستقيم در مصارف كشاورزي، به 9.26 ميليارد مترمكعب افزايش يافته است؛ بنابراين حجم آب موجود مخازن با وجود 43 درصد پرشدگي و حجمي معادل 21.63 ميليارد مترمكعب، همچنان 7 درصد نسبت سال گذشته كمتر است و بارش‌هاي خوب چند روز گذشته نتوانست جبران كمبودهاي منابع آب باشد. قاسم‌زاده افزود: متوسط بارش كشور از ابتداي سال آبي جاري تا 27 بهمن‌ماه در مقايسه با شرايط نرمال، 36 درصد كاهش يافته است. همچنين در مقايسه با سال گذشته، بارش كشور نشان‌دهنده كاهش 31 درصدي است. وي خاطرنشان كرد: شرايط حاكم براي بارش‌هاي سال جاري به عنوان چهارمين سال خشك متوالي و به تبع آن وضعيت منابع آب، ضرورت توجه جدي به مقوله مصرف را مي‌رساند تا با مشاركت همگاني در امر مديريت مصرف آب، پايداري در بهره‌مندي از اين نعمت ارزشمند الهي حاصل شود.

ارسال نظر