«تعادل» از صدور پروانه بهره‌برداري ميادين نفت و گاز به شركت‌هاي غيردولتي گزارش مي‌دهد

شكستن انحصار توسعه ميادين نفت و گاز!

۱۴۰۲/۱۰/۳۰ - ۰۱:۱۵:۴۰
کد خبر: ۳۰۴۹۶۲
شكستن انحصار توسعه ميادين نفت و گاز!

با صدور پروانه بهره‌برداري ميادين نفت و گاز به شركت‌هاي غيردولتي و خارجي جهت استخراج بهينه از منابع نفتي و گازي كشور و شكستن انحصار توسعه ميادين نفت و گاز، ايران مي‌تواند رقابت‌پذيري در توسعه ميادين نفت و گاز خود را افزايش دهد، سرمايه‌گذاري بخش خصوصي را جذب كند، فناوري‌هاي جديد را معرفي كند، همكاري با اقتصاد دانش بنيان را تقويت كند، ميادين مشترك را بدون بودجه دولتي توسعه دهد و استخراج نفت و گاز را براي رفع ناترازي و عدم تعادل گاز افزايش دهد. اين رويكرد مي‌تواند منجر به استفاده بهينه از منابع كشور و منافع قابل توجهي براي توسعه اقتصادي شود.

گلناز پرتوي مهر

با صدور پروانه بهره‌برداري ميادين نفت و گاز به شركت‌هاي غيردولتي و خارجي جهت استخراج بهينه از منابع نفتي و گازي كشور و شكستن انحصار توسعه ميادين نفت و گاز، ايران مي‌تواند رقابت‌پذيري در توسعه ميادين نفت و گاز خود را افزايش دهد، سرمايه‌گذاري بخش خصوصي را جذب كند، فناوري‌هاي جديد را معرفي كند، همكاري با اقتصاد دانش بنيان را تقويت كند، ميادين مشترك را بدون بودجه دولتي توسعه دهد و استخراج نفت و گاز را براي رفع ناترازي و عدم تعادل گاز افزايش دهد. اين رويكرد مي‌تواند منجر به استفاده بهينه از منابع كشور و منافع قابل توجهي براي توسعه اقتصادي شود.
سپهر مهرابي، كارشناس اقتصاد توسعه، در گفت‌وگو با خبرنگار «تعادل»، اظهار داشت: وقتي به شركت‌هاي غيردولتي و خارجي فرصت مشاركت داده مي‌شود، نيروهاي بازار را معرفي مي‌كند و كارايي و نوآوري را ارتقا مي‌دهد. رقابت در ميان شركت‌هاي متعدد، آنها را به سمت اتخاذ بهترين شيوه‌ها، بهبود كارايي عملياتي و به حداكثر رساندن پتانسيل توليد سوق مي‌دهد. اين مي‌تواند منجر به افزايش توليد، بهبود مقرون به صرفه بودن و بهبود عملكرد كلي در استخراج منابع نفت و گاز شود.
وي ادامه داد: صدور مجوز براي شركت‌هاي غيردولتي و خارجي براي بهره‌برداري از ميدان‌هاي نفت و گاز باعث تشويق سرمايه‌گذاري بخش خصوصي و جذب سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي (FDI) مي‌شود. 
وي با بيان اينكه مشاركت شركت‌هاي خصوصي سرمايه، فناوري و تخصص بيشتري را براي اين بخش به ارمغان مي‌آورد، گفت: شركت‌هاي خصوصي اغلب چابك‌تر و پاسخگوتر به پويايي‌هاي بازار هستند كه مي‌تواند منجر به تصميم‌گيري و اجراي سريع‌تر پروژه‌ها شود. علاوه بر اين، شركت‌هاي خارجي استانداردهاي بين‌المللي، فناوري‌هاي پيشرفته و دسترسي به بازارهاي جهاني را به ارمغان مي‌آورند و به توسعه كلي صنعت نفت و گاز كمك مي‌كنند.
اين كارشناس حوزه اقتصاد توسعه در رابطه با تسهيل ورود فناوري به صنعت برداشت نفت و گاز گفت: شكستن انحصارها در توسعه ميدان‌هاي نفت و گاز، ورود فناوري‌هاي جديد به صنعت را تسهيل مي‌كند. شركت‌هاي غيردولتي و خارجي اغلب تكنيك‌ها، تجهيزات و تخصص‌هاي پيشرفت‌هاي را ارايه مي‌كنند كه ممكن است به راحتي در بخش داخلي در دسترس نباشد. 
وي گفت: انتقال فناوري و تبادل دانش مي‌تواند منجر به پيشرفت‌هاي قابل توجهي در تكنيك‌هاي استخراج، روش‌هاي اكتشاف و كارايي توليد شود. اين تزريق فناوري‌هاي جديد مي‌تواند بهره‌وري كلي و پايداري بخش نفت و گاز را افزايش دهد و كشور را به عنوان پيشرو در اتخاذ شيوه‌هاي نوآورانه قرار دهد. 
مهرابي در رابطه با افزايش همكاري بخش‌هاي غيردولتي با اكوسيستم اقتصاد دانش بنيان اظهار كرد: مشاركت شركت‌هاي غيردولتي و خارجي در توسعه ميدان‌هاي نفت و گاز، همكاري با اكوسيستم اقتصاد دانش‌بنيان را ارتقا مي‌دهد. فرصت‌هايي براي مشاركت با موسسات تحقيقاتي، دانشگاه‌ها و شركت‌هاي فناوري محور 
فراهم مي‌كند. چنين همكاري‌هايي مي‌تواند نوآوري را تقويت كند، فعاليت‌هاي تحقيق و توسعه را ارتقا دهد و تجاري‌سازي فناوري‌هاي پيشرفته را تشويق كند. تبادل نظر و تخصص بين صنعت نفت و گاز و اقتصاد دانش بنيان مي‌تواند مزاياي گسترده‌اي را نه تنها در بخش انرژي بلكه در ساير بخش‌هاي اقتصاد به همراه داشته باشد.
وي در پايان گفت: توسعه و بهره‌برداري از ميادين نفت و گاز نقش مهمي در رشد اقتصادي و امنيت انرژي يك كشور دارد. با صدور پروانه بهره‌برداري ميادين نفت و گاز به شركت‌هاي غيردولتي و خارجي جهت استخراج بهينه از منابع نفتي و گازي كشور و شكستن انحصار توسعه ميادين نفت و گاز، ايران مي‌تواند رقابت‌پذيري در توسعه ميادين نفت و گاز خود را افزايش دهد، سرمايه‌گذاري بخش خصوصي را جذب كند، فناوري‌هاي جديد را معرفي كند، همكاري با اقتصاد دانش بنيان را تقويت كند، ميادين مشترك را بدون بودجه دولتي توسعه دهد و استخراج نفت و گاز را براي رفع ناترازي و عدم تعادل گاز افزايش دهند. اين رويكرد مي‌تواند منجر به استفاده بهينه از منابع كشور و منافع قابل توجهي براي توسعه اقتصادي شود.

ارسال نظر