برگزاري دومين مجمع شركت‌هاي استاني سهام عدالت

۱۴۰۲/۱۰/۲۸ - ۰۱:۱۳:۴۲
کد خبر: ۳۰۴۸۹۳

باشگاه خبرنگاران| ولي‌الله جعفري، مدير نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: شركت سرمايه‌گذاري استان زنجان هم همانند استان خراسان شمالي آگهي دعوت به مجمع را منتشر كرده است مجمع استان خراسان شمالي به اميد خدا بناست ۲۳ بهمن برگزار و مجمع استان زنجان نيز ۳۰ بهمن برگزار خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران| ولي‌الله جعفري، مدير نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: شركت سرمايه‌گذاري استان زنجان هم همانند استان خراسان شمالي آگهي دعوت به مجمع را منتشر كرده است مجمع استان خراسان شمالي به اميد خدا بناست ۲۳ بهمن برگزار و مجمع استان زنجان نيز ۳۰ بهمن برگزار خواهد شد.
اين مقام مسوول در ادامه اظهار كرد: هم‌زمان فراخوان براي داوطلبان جهت عضويت در شركت سرمايه‌گذاري استان خراسان شمالي و زنجان هم منتشر شده است اشخاص حقيقي كه مي‌خواهند در مجمع به عنوان عضو هيات‌مديره انتخاب شوند بايد در سامانه ستان ثبت‌نام كنند تا اقدامات تاييد صلاحيت مشخص شود و تنها اشخاص حقيقي مي‌توانند در مجمع به عنوان عضو هيات‌مديره انتخاب شوند كه اول سهامدار باشند و بعد اينكه تأييديه سازمان بورس مبني بر تاييد صلاحيت اخذ كرده باشند.
او مي‌گويد: اشخاص حقوقي هم طبيعي است كه قبل از مجمع نيازمند تاييد صلاحيت نيستند و بعد از اينكه مجمع به عنوان عضو هيات‌مديره انتخاب شدند نماينده خود را به سازمان معرفي و بعد از مجمع سازمان بورس صلاحيت نمايندگان را بررسي مي‌كند. پيش از اين حميد رضا دانش كاظمي عضو شوراي عالي بورس به باشگاه خبرنگاران جوان گفته بود: طبق مصوبه شوراي عالي بورس تا ابتداي شهريور سال ۱۴۰۳ كل مجامع شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني سهام عدالت بايد برگزار شود.

ارسال نظر