رشد درآمد غول‌هاي وال استريت

۱۴۰۲/۱۰/۲۵ - ۰۱:۴۴:۲۲
کد خبر: ۳۰۴۶۶۲

گزارش عملكرد سه‌ماهه تعدادي از شركت‌هاي بورسي امريكا منتشر شد. بر اساس اين گزارش، بيشتر شركت‌هاي بورسي امريكا شاهد رشد درآمدها و EPS (درآمد هر سهم) در فصل پاياني سال بودند. اين گزارش مي‌افزايد، شركت چندمليتي خدمات بيمه درمان «يونايتد هلث» در سه ماه پاياني سال گذشته بيش از ۹۴.۴ ميليارد دلار درآمد كسب كرد كه نسبت به فصل پاياني سال گذشته ۱۴ درصد رشد نشان مي‌دهد. اين درآمد براي كل سال معادل ۳۷۱.۶ ميليارد دلار بوده است.

گزارش عملكرد سه‌ماهه تعدادي از شركت‌هاي بورسي امريكا منتشر شد. بر اساس اين گزارش، بيشتر شركت‌هاي بورسي امريكا شاهد رشد درآمدها و EPS (درآمد هر سهم) در فصل پاياني سال بودند. اين گزارش مي‌افزايد، شركت چندمليتي خدمات بيمه درمان «يونايتد هلث» در سه ماه پاياني سال گذشته بيش از ۹۴.۴ ميليارد دلار درآمد كسب كرد كه نسبت به فصل پاياني سال گذشته ۱۴ درصد رشد نشان مي‌دهد. اين درآمد براي كل سال معادل ۳۷۱.۶ ميليارد دلار بوده است. همچنين درآمد هر سهم اين شركت در فصل پاياني و كل سال به ترتيب ۶.۱۶ دلار و ۲۵.۱۲ دلار بوده است. در بخش ديگر اين گزارش آمده است، درآمد بانك جي‌پي‌مورگان چيس در سه ماه پاياني سال گذشته با ۱۲.۳ درصد رشد به بيش از ۳۹.۹ ميليارد دلار و درآمد هر سهم آن نيز با ۱۱.۲ درصد افزايش به ۳.۹۷ دلار رسيد. بر اين اساس، بانك امريكا مسير متفاوتي را پيمود. درآمد سه ماهه اين بانك با حدود ۴.۷ درصد افت به ۲۳.۵ ميليارد دلار رسيد. همچنين درآمد هر سهم اين شركت بيش از ۱۷.۶ درصد كاهش يافت و به ۰.۷ دلار رسيد. خالص درآمد اين بانك نيز در سال گذشته معادل ۲۶.۵ ميليارد دلار و درآمد هر سهم آن ۳.۰۸ دلار بوده است.
افزون بر اين، بانك سرمايه‌گذاري «سيتي‌گروپ» نيز همين وضعيت را داشت. درآمد اين شركت سرمايه‌گذاري و خدمات مالي با ۳.۱ درصد افت به ۱۷.۴ ميليارد دلار رسيد. درآمد هر سهم آن نيز بيش از ۲۷.۵ درصد كاهش يافت و ۰.۸۴ دلار شد. شركت چندمليتي خدمات مالي «ولز فارگو» به درآمدي ۲۰.۴۸ ميليارد دلاري دست يافت كه بر مبناي سالانه رشدي ۲.۲ درصدي را نشان مي‌دهد. EPS  اين شركت نيز بيش از ۲۸.۳ درصد رشد كرد و به ۰.۸۶ دلار رسيد. شركت «بلك‌راك» بزرگ‌ترين شركت مديريت دارايي جهان با بيش از ۹.۴ تريليون دلار دارايي تحت مديريت، از افزايش ۴.۶ ميليارد دلاري درآمد در فصل پاياني سال گذشته خبر داد كه بيش از ۶.۷ درصد رشد بر مبناي سالانه نشان مي‌دهد. EPS اين شركت نيز با ۸.۱ درصد رشد به ۹.۶۶ دلار رسيده است. درآمد سه‌ماهه بانك «نيويورك ملون» ۱.۹ درصد افزايش يافت و به ۴.۴۶ ميليارد دلار رسيد اما EPS اين شركت بيش از ۱.۵ درصد افت كرد و به ۱.۲۸ دلار رسيد. همچنين درآمد سه‌ماهه شركت خطوط هوايي «دلتا ايرلاينز» با بيش از ۵.۸ درصد رشد به ۱۴.۲۲ ميليارد دلار بالغ شد، با اين حال EPS اين شركت بيش از ۱۳.۵ درصد كاهش يافت و به ۱.۲۸ دلار رسيد. در اين ميان، بانك‌هاي مورگان استنلي و گروه گولدمن ساكس در روز سه‌شنبه ۲۶ دي، شركت چارلز شوآب و يو اس بنكورپ هم روز چهارشنبه ۲۷ دي گزارش عملكرد سه ماهه خود را منتشر خواهند كرد.

ارسال نظر