۱۱هزار مجوز براي جذب نيروهاي بهداشتي در استخدام‌هاي جديد وزارت بهداشت

۱۴۰۲/۱۰/۲۳ - ۰۲:۲۶:۴۴
کد خبر: ۳۰۴۵۲۰
۱۱هزار مجوز براي جذب نيروهاي بهداشتي در استخدام‌هاي جديد وزارت بهداشت

معاون بهداشت وزارت بهداشت با بيان اينكه بخش قابل توجهي از مجوزهاي استخدامي در آزمون اخير وزارت بهداشت به جذب بهورز و نيروهاي بهداشتي اختصاص يافت كه قريب به ۱۱ هزار مجوز بود، گفت: اين امر عزم وزارت بهداشت و دولت مردمي براي توسعه حوزه بهداشت و درمان را به‌خوبي نشان مي‌دهد. 

معاون بهداشت وزارت بهداشت با بيان اينكه بخش قابل توجهي از مجوزهاي استخدامي در آزمون اخير وزارت بهداشت به جذب بهورز و نيروهاي بهداشتي اختصاص يافت كه قريب به ۱۱ هزار مجوز بود، گفت: اين امر عزم وزارت بهداشت و دولت مردمي براي توسعه حوزه بهداشت و درمان را به‌خوبي نشان مي‌دهد. 
به گزارش ايسنا، بهروز رحيمي موفقيت‌‌هاي دولت سيزدهم در حوزه بهداشت را كم‌نظير دانست و گفت: از آغاز دولت سيزدهم تاكنون در تمامي مولفه‌هاي مرتبط با بهداشت شاهد رشد محسوس بوده‌ايم كه اين امر نشان از زحمات بي‌دريغ كاركنان بهداشتي و تعامل بسيار خوب معاونت‌هاي بهداشت و توسعه دارد. وي اظهار كرد: بخش قابل توجهي از مجوزهاي استخدامي در آزمون اخير وزارت بهداشت به جذب بهورز و نيروهاي بهداشتي اختصاص يافت كه قريب به ۱۱ هزار مجوز بود؛ اين امر عزم وزارت بهداشت و دولت مردمي براي توسعه حوزه بهداشت را به‌خوبي نشان مي‌دهد. معاون توسعه مديريت و منابع وزارت بهداشت با اشاره به سياست‌هاي عدالت محور وزارت بهداشت در دولت مردمي براي توجه به مناطق محروم و كمتر برخوردار، تكميل و بهره‌برداري بيش از ۲۰۰۰ پروژه بهداشتي در ۲ سال اخير و برنامه‌ريزي جهت اتمام ۲هزار پروژه ديگر كه در حال حاضر به پيشرفت فيزيكي بيش از ۵۰ درصد رسيده است را نهضتي عظيم در توسعه زيرساخت‌هاي بهداشتي كشور قلمداد كرد. وي در پايان با تاكيد بر اهميت برنامه سلامت خانواده و نظام ارجاع از تامين منابع مالي و حمايت كامل و همه‌جانبه از اين برنامه مهم خبر داد و گفت: معتقديم نظام سلامت كشور با عملكرد درخشان و موثر حوزه بهداشت شأنيت بين‌المللي ‌دارد.

ارسال نظر