تخصيص يك ميليارد يورو به توسعه سواحل مكران

۱۴۰۲/۱۰/۲۳ - ۰۱:۵۶:۵۳
کد خبر: ۳۰۴۵۰۲

هيات وزيران به پيشنهاد معاونت حقوقي رييس‌جمهور و به استناد اصل يكصد و سي هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مصوبه حمايت يك ميليارد يوروريي صندوق توسعه ملي براي توسعه سواحل مكران تصويب كرد. به گزارش  مهر، هيات وزيران در جلسه (۱۳ دي‌ماه) به پيشنهاد معاونت حقوقي رييس‌جمهور و به استناد اصل يكصد و سي هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مصوبه حمايت يك ميليارد يورويي صندوق توسعه ملي براي توسعه سواحل مكران را تصويب كرد.

هيات وزيران به پيشنهاد معاونت حقوقي رييس‌جمهور و به استناد اصل يكصد و سي هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مصوبه حمايت يك ميليارد يوروريي صندوق توسعه ملي براي توسعه سواحل مكران تصويب كرد. به گزارش  مهر، هيات وزيران در جلسه (۱۳ دي‌ماه) به پيشنهاد معاونت حقوقي رييس‌جمهور و به استناد اصل يكصد و سي هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مصوبه حمايت يك ميليارد يورويي صندوق توسعه ملي براي توسعه سواحل مكران را تصويب كرد. بر اساس اين مصوبه، صندوق توسعه ملي پس از تصويب اركان ذي‌ربط قانوني و در چهارچوب قوانين و مقررات مربوط، مبلغ يك ميليارد يورو را در بانك‌هاي عامل سپرده‌گذاري مي‌كند تا معادل ريالي آن توسط بانك‌هاي عامل به متقاضيان معرفي شده از سوي دبيرخانه شوراي توسعه سواحل مكران با تصويب شوراي مزبور و رعايت قوانين و مقررات، تسهيلات پرداخت شود. 

ارسال نظر