چرا يارانه دي ماه براي برخي هنوز واريز نشده است؟

۱۴۰۲/۱۰/۲۳ - ۰۱:۲۴:۳۱
کد خبر: ۳۰۴۴۸۱

طبق اعلام سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها، يارانه دي ماه ۱۴۰۲ روز بيستم ماه جاري مطابق رويه معمول واريز شد؛ اين درحالي است كه گزارش‌هاي مختلف مردمي حاكي از عدم واريز يارانه ۳۰۰ يا ۴۰۰ هزار توماني به حساب برخي سرپرستان خانوار است.

طبق اعلام سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها، يارانه دي ماه ۱۴۰۲ روز بيستم ماه جاري مطابق رويه معمول واريز شد؛ اين درحالي است كه گزارش‌هاي مختلف مردمي حاكي از عدم واريز يارانه ۳۰۰ يا ۴۰۰ هزار توماني به حساب برخي سرپرستان خانوار است. بر اين اساس طي دو روز گذشته از بازه زماني واريز يارانه نقدي دو گروه از سرپرستان خانوار موضوع عدم واريز يا اخلال در بحث يارانه نقدي دي ماه را مطرح كرده‌اند. بر اين اساس گروهي از مخاطبان به عدم واريز يارانه نقدي در حساب بانكي مربوطه اشاره مي‌كنند، اين در حالي كه مستندات استعلام آنها از پايگاه https: //my.gov.ir حاكي از عدم تغيير در وضعيت سابق و تداوم مشموليت در بحث واريز يارانه نقدي است. به عنوان نمونه برخي از مخاطبان تصوير با اين مضمون «هموطن گرامي ,آقا... شما در حال حاضر در فهرست مشمولين دريافت يارانه قرار داريد، لذا نيازي به ثبت نام مجدد شما نمي‌باشد.» را ارئه كرده در حالي كه طي دو روز اخير يارانه نقدي به حساب آنها واريز نشده است. گروه ديگر نيز به صورت مستقيم به عدم واريز يارانه نقدي در دي ماه اشاره كرده‌اند. در همين راستا يكي از مخاطبان در تماس با خبرگزاري تسنيم با اشاره به اينكه سرپرست خانوار ۴ نفره و ساكن حاشيه جنوبي تهران است، به موضوع قطع يارانه دي ماه اشاره كرد و گفت: درآمد ماهيانه وي نسبت به ابتداي سال تغييري نداشته است.

ارسال نظر