معافيت مالياتي براي خانواده‌هاي پر جمعيت

۱۴۰۲/۱۰/۲۱ - ۰۱:۰۲:۲۸
کد خبر: ۳۰۴۳۸۴

سخنگوي سازمان امور مالياتي گفت: در لايحه ماليات بر مجموع درآمد، معافيت مالياتي متناسب با تعداد اعضاي خانواده افزايش مي‌يابد. مهدي موحدي اظهاركرد: در لايحه ماليات بر مجموع درآمد كه حدود يك ماه قبل به مجلس فرستاده شد، نكات مختلفي لحاظ شده است كه يكي از آنها ساماندهي به معافيت‌ها است.

سخنگوي سازمان امور مالياتي گفت: در لايحه ماليات بر مجموع درآمد، معافيت مالياتي متناسب با تعداد اعضاي خانواده افزايش مي‌يابد. مهدي موحدي اظهاركرد: در لايحه ماليات بر مجموع درآمد كه حدود يك ماه قبل به مجلس فرستاده شد، نكات مختلفي لحاظ شده است كه يكي از آنها ساماندهي به معافيت‌ها است. به عبارتي معافيت‌هايي كه به صورت پراكنده در نظام مالياتي ما وجود دارد، قرار بر اين است همه يا بخش زياد اين معافيت‌ها جمع شود و در قالب معافيتي كه به خانواده داده مي‌شود، در اختيار خانواده‌ها قرار گيرد. وي افزود: در اين بين اگر فردي داراي فرزند و خانوار بيشتري باشد از معافيت بيشتر مالياتي برخوردار خواهد بود و اگر كسي افراد تحت تكفل، اعم از پدر يا مادر دارد طبيعتا هزينه‌ها افزايش پيدا مي‌كند كه اين افزايش هزينه‌ها بايد اثر خودش را در افزايش معافيت‌ها داشته باشد و به نوعي به رفاه و افزايش خدمات اجتماعي كه به خانواده‌ها كمك مي‌كند و مي‌تواند اثر مثبتي داشته باشد. سخنگوي سازمان امور مالياتي خاطرنشان كرد: برخورداري از معافيت‌هاي پايه و مازاد مالياتي مشروط به شروط مختلفي است كه يكي از آنها در حوزه خانواده است و اگر خانواده تعداد فرزندان بيشتري داشته باشد، معافيت‌هاي بيشتري شامل شان مي‌شود. موحدي در توضيح ويژگي‌هاي ماليات بر مجموع درآمد گفت: اين پايه مالياتي در راستاي اهداف كلان و راهبردي سازمان امور مالياتي و نظام مالياتي كشور طراحي شده است و همه اتفاقاتي كه در حوزه مالياتي رقم مي‌خورد اعم از اجرا و پياده‌سازي قانون پايانه‌هاي فروشگاهي و سامانه موديان و بعد از آن ماليات بر عايدي سرمايه، خروجي خودش را در يك نظام مالياتي جديد كه نظام مبتني بر ماليات ستاني از جمع درآمد اشخاص است، نشان دهد.
وي در تشريح اين نوع ماليات گفت: ماليات بر مجموع درآمد، مالياتي است كه مجموع درآمدهاي فرد را از مجاري مختلف درآمدي مورد محاسبه قرار مي‌دهد و هزينه‌هاي قابل قبول را كسر مي‌كند و آنچه كه در نهايت باقي مي‌ماند، مشمول ماليات مي‌شود. طبق اعلام صدا و سيما، وي تاكيد كرد: اگر آنچه از كسر هزينه‌ها از درآمد باقي مي‌ماند عدد پايين‌تر از اعداد تعيين شده باشد اصلا فرد مشمول ماليات نشده و حتي مشخص‌كننده اين است كه فرد بايد مورد حمايت‌هاي دولت و يارانه‌ها هم قرار بگيرد و اگر از يك حدي بيشتر بود، مشمول ماليات خواهد بود. موحدي درباره ارتباط ماليات بر مجموع درآمد و مباحث رفاهي خانواده از جمله قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت گفت: زماني كه ماليات بر جمع درآمد را ايجاد مي‌كنيم اولا يكي از اصول مهم ماليات ستاني تجلي پيدا مي‌كند و ظهور و بروز خودش را بيشتر از قبل نشان مي‌دهد و آن هم رعايت عدالت مالياتي است.

ارسال نظر