20 درصد برق مصرفي دستگاه‌هاي اجرايي تجديدپذير مي‌شود

۱۴۰۲/۱۰/۲۰ - ۰۱:۱۹:۴۲
کد خبر: ۳۰۴۳۲۳

همه دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده (۵) قانون خدمات كشوري از ابتداي سال ۱۴۰۳ موظفند پنج درصد از برق مصرفي خود را از طريق انرژي‌هاي تجديدپذير و پاك، تامين و در طول مدت چهار سال تا ۲۰ درصد (سالانه ۵ واحد درصد) افزايش دهند.

همه دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده (۵) قانون خدمات كشوري از ابتداي سال ۱۴۰۳ موظفند پنج درصد از برق مصرفي خود را از طريق انرژي‌هاي تجديدپذير و پاك، تامين و در طول مدت چهار سال تا ۲۰ درصد (سالانه ۵ واحد درصد) افزايش دهند. در راستاي اجراي وظايف قانوني وزارت نيرو در زمينه توسعه نيروگاه‌هاي تجديدپذير و پاك و با هدف اجراي ماده ۸ مصوبات شوراي عالي انرژي كشور، كليه دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده (۵) قانون خدمات كشوري مكلفند سالانه پنج درصد مصرف انرژي الكتريكي خود را تا رسيدن به سهم بيست درصد مصرف سال از طريق انرژي‌هاي تجديدپذير و پاك تامين كنند. به منظور اجرايي شدن مصوبه فوق، رويه اجرايي تأمين حداقل ۲۰ درصد برق مصرفي مشتركان مشمول از طريق انرژي‌هاي تجديدپذير و پاك توسط وزير نيرو ابلاغ شد. مشتركان مشمول از ابتداي سال ۱۴۰۳، پنج درصد از برق مصرفي خود را بايد از طريق انرژي‌هاي تجديدپذير و پاك تامين و در طول مدت چهار سال تا ۲۰ درصد (سالانه ۵ واحد درصد) افزايش دهند. در صورت رعايت نشدن اين موضوع، انرژي مازاد مصرفي بر اساس حداكثر نرخ تابلوي برق سبز بورس انرژي در ماه قبل از صدور صورتحساب مشتركان مشمول، در قبض برق اين مشتركان محاسبه خواهد شد.

ارسال نظر