اختصاص 200 ميليارد تومان براي مسكن محرومان

۱۴۰۲/۱۰/۱۹ - ۰۱:۴۱:۳۹
کد خبر: ۳۰۴۲۶۲

رييس سازمان برنامه و بودجه از اختصاص 2 هزار ميليارد ريال (معادل 200 ميليارد تومان) براي ساخت مسكن محرومان خبر داد.

رييس سازمان برنامه و بودجه از اختصاص 2 هزار ميليارد ريال (معادل 200 ميليارد تومان) براي ساخت مسكن محرومان خبر داد. در حالي كه انتظار مي‌رود، دولت سيزدهم اهتمام بيشتري به محرومان داشته باشد، اما اختصاص اين مبلغ كه معادل خريد يك واحد مسكوني در شمال تهران يا در شهر لواسان است، نشاني از اين مساله ندارد.
به گزارش فارس، داود منظور رييس سازمان برنامه و بودجه در صفحه مجازي خود نوشت: «براي تأمين مسكن محرومان 2 هزار ميليارد ريال اعتبار براي تكميل پروژه‌هاي مسكن خانوارهاي تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي از تعهد دولت به حمايت از اقشار محروم حكايت دارد. تلفيق اين منابع با تسهيلات بانكي منجر به تسريع در تكميل واحدهاي مسكوني در حال ساخت خواهد شد».
بر اساس اين گزارش، با توجه به وجود طرح‌هاي نيمه‌تمام در دولت از طرفي كمبود منابع بودجه عمومي دولت تلاش مي‌شود، به روش اهرم كردن منابع دولت با منابع بخش خصوصي و بانك‌ها اجراي پروژه‌هاي نيمه‌تمام و تكميل آنها با اولويت پروژه‌هاي با پيشرفت بيش از 60 درصد انجام شود و در اين زمينه از روش تأمين مالي مشاركت عمومي و خصوصي استفاده مي‌شود كه منابع محدود دولت در تلفيق با منابع بانكي و آورده مردمي اهرم شده و صرف اجراي پروژه‌هاي نيمه‌تمام مي‌شود.
كارشناسان اعتقاد دارند، بخش مسكن با توجه به پيوندهاي پيشين و پسين خود مي‌تواند 200 صنعت را فعال كند و اگر ساخت و ساز مسكن رونق بگيرد، مي‌توان اميدوار به رونق توليد در 200 صنعت ديگر شد.

ارسال نظر