بازارها، بازدهي مناسبي براي فعالان خود نداشتند

۱۴۰۲/۱۰/۱۳ - ۰۱:۰۹:۰۷
کد خبر: ۳۰۳۸۶۹

عليرضا فرشيد كارشناس بازار سرمايه در خصوص عملكردي كه بازار سرمايه و بازار‌هاي موازي مي‌توانند از خود در ۳ ماه آينده باقي بگذارند اين‌چنين گفت: با توجه به سياست‌هاي دولت در زمينه سياست‌هاي پولي و مالي، ۹ ماه ابتدايي سال با رشد فشار‌هاي مالياتي، نرخ بهره، عوارض و بهره مالكانه، نرخ خوراك پتروشيمي و سوخت صنايع و همچنين عوارض صادراتي سپري شد. به‌طور مشخص مي‌توان گفت تقريبا كسي از گام بعدي دولت مستقر نمي‌تواند پيش‌بيني مشخصي داشته باشد.

بورس نيوز| عليرضا فرشيد كارشناس بازار سرمايه در خصوص عملكردي كه بازار سرمايه و بازار‌هاي موازي مي‌توانند از خود در ۳ ماه آينده باقي بگذارند اين‌چنين گفت: با توجه به سياست‌هاي دولت در زمينه سياست‌هاي پولي و مالي، ۹ ماه ابتدايي سال با رشد فشار‌هاي مالياتي، نرخ بهره، عوارض و بهره مالكانه، نرخ خوراك پتروشيمي و سوخت صنايع و همچنين عوارض صادراتي سپري شد. به‌طور مشخص مي‌توان گفت تقريبا كسي از گام بعدي دولت مستقر نمي‌تواند پيش‌بيني مشخصي داشته باشد. اين امر باعث كاهش ضريب اطمينان در بازار‌ها مي‌شود و ايجاد ركود مي‌كند. طبق گزارش ارايه شده در روز‌هاي گذشته مشاهده مي‌كنيم كه تقريبا تمام بازار‌ها تا اينجاي سال بازدهي قابل اعتنايي را به فعالان آنها ارايه نكرده‌اند. وي ادامه داد: انتظار بنده اين است كه در ۳ ماهه انتهايي سال نيز دولت با همين رويكرد سعي در كنترل بازار‌ها داشته باشد كه مشخصا فعالين اقتصادي از آن به جمع شدن فنر ياد مي‌كنند. رشد نقدينگي و به‌طور مشخص پايه پولي تهديدي است كه سايه به سايه سياست‌هاي انقباضي بانك مركزي حركت مي‌كند؛ لذا اگر فنر ارز جهشي را نشان دهد، ساير بازار‌ها نيز (حداقل) براي حفظ قدرت خريد با تقاضا مواجه مي‌شوند. بازار سرمايه نيز از اين قاعده مستثني نيست اما در حال حاضر عموم فعالان اين بازار چشم به تصميمات بودجه‌اي در مجلس و تاثير آن بر صنايع دارند. اين كارشناس در رابطه با صنايعي كه پتانسيل پيشتازي در بازار سرمايه را تا انتهاي سال جاري دارند اينگونه گفت: با توجه به انتشار گزارشات آذرماه، در ۳ ماهه انتهايي سال جاري احتمالا با اقبال به صنايع قند، حمل و نقل، دارو، قطعه‌سازان و سيماني‌ها باشيم اما انگيزه ديگري نيز كه اين روز‌ها فعالان بازار سرمايه به آن توجه مي‌كنند، شركت‌ها و هلدينگ‌هايي است كه برنامه‌هايي براي افزايش سرمايه از محل تجديد ارزيابي دارايي‌ها ارايه مي‌كنند. اين شركت‌ها نيز با رويكرد رقيق شدن قيمت سهام آنها احتمالا مورد اقبال واقع شوند. فرشيد با توجه به اين موضوع كه اكنون بحث بودجه و تجديد ارزيابي دارايي‌ها از مهم‌ترين اخبار بازار تلقي مي‌شود، در خصوص چشم‌انداز بازار سرمايه تا انتهاي سال جاري بيان كرد: بحث بودجه هنوز با ابهامات زيادي دنبال مي‌شود. در وهله اول ديديم كه مجلس حتي كليات بودجه را تصويب نكرد و آن را برگشت زد. اما مهم‌ترين بخش‌هاي موثر اين برنامه كه بايد به دقت دنبال شود، قوانين مالياتي، عوارض و حقوق مالكانه معادن، نرخ خوراك و سوخت پتروشيمي‌ها (به‌طور مشخص نرخ گاز صادراتي موثر در فرمول عجيب اعلامي)، ميزان فروش اوراق و احتمال افزايش نرخ حامل‌هاي انرژي است.  وي ادامه داد: در مورد تجديد ارزيابي دارايي‌ها دو رويكرد مورد انتظارست. اول تجديد ارزيابي صرفا از طبقه زمين و سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت و دوم تجديد ارزيابي از تمام طبقات دارايي كه به واقعي شدن شناسايي استهلاك و هزينه‌ها و واقعي شدن صورت‌هاي حسابداري شركت‌ها مي‌شود. در هر دو رويكرد انتظار داريم هزينه مالياتي از محل مازاد تجديد ارزيابي به شركت‌ها تحميل نشود و اين موضوع احتمالا چالش خاصي ندارد. 

ارسال نظر