آغاز غربالگري سلامت روان دانش‌آموزان

۱۴۰۲/۱۰/۱۲ - ۰۱:۲۷:۰۱
کد خبر: ۳۰۳۸۱۲
آغاز غربالگري سلامت روان دانش‌آموزان

مديركل امور تربيتي و سلامت روان وزارت آموزش و پرورش از اجراي غربالگري سلامت روان براي نخستين‌بار در پايه‌هاي اول، دوم و پنجم ابتدايي و هفتم، هشتم و دهم متوسطه با حضور ۷۰ هزار رابط مشاور در مدارس خبر داد.

مديركل امور تربيتي و سلامت روان وزارت آموزش و پرورش از اجراي غربالگري سلامت روان براي نخستين‌بار در پايه‌هاي اول، دوم و پنجم ابتدايي و هفتم، هشتم و دهم متوسطه با حضور ۷۰ هزار رابط مشاور در مدارس خبر داد. امير تجلي‌نيا گفت: اسناد بالادستي آموزش و پرورش بر احيا و ايفاي راهنما و مشاوره كاركنان و معلمان مدارس تاكيد دارد كه بايد از ظرفيت رابطان مشاور آموزش و پرورش براي انجام و مديريت مداخلات روانشناختي استفاده شود. او اظهارداشت: ۷۰ هزار رابط مشاور در مدارس داوطلب شدند كه غربالگري سلامت روان پايه‌هاي ياد شده را انجام دهند و اكنون اين طرح با همكاري وزارت بهداشت آغاز شده است. تجلي‌نيا ادامه داد: با همكاري حوزه سلامت روان معاونت بهداشت وزارت بهداشت اين غربالگري در چارچوب سند اعتلاف نماد انجام خواهد شد و رابطان مشاور در سطوح پيشگيري اوليه و آموزش مهارتهاي خودمراقبتي به دانش‌آموزان و اوليا فعاليت خواهند كرد. به گفته او، غربالگري سلامت روان شامل شناسايي، مداخله و درمان دانش‌آموز نيازمند به حمايت است كه در صورت نياز به دريافت مداخلات مورد نياز ارجاع داده مي‌شود. تجلي نيا تصريح كرد: آزمون غربالگري روانشناختي شامل پيش فعالي پرخاشگري افسردگي، سوءاستفاده و آسيب به خود و غيره است كه دانش‌آموزان مورد ارزيابي قرار مي‌گيرند.

ارسال نظر