كدام سدها بيشتر از پارسال آب دارند؟

۱۴۰۲/۱۰/۰۷ - ۰۰:۳۰:۲۴
کد خبر: ۳۰۳۴۶۰

آمار بهره‌برداري از سدهاي مخزني كشور تا دوم دي‌ماه بيانگر اين است كه از بين سدهاي مهم (شرب ـ كشاورزي) كشور، ۲۶ سد بيشتر از سال قبل آب دارند.

آمار بهره‌برداري از سدهاي مخزني كشور تا دوم دي‌ماه بيانگر اين است كه از بين سدهاي مهم (شرب ـ كشاورزي) كشور، ۲۶ سد بيشتر از سال قبل آب دارند.
ميزان ورودي مخازن كل كشور از ابتداي سال آبي تاكنون معادل ۴ ميليارد و ۴۶۰ ميليون مترمكعب بوده كه در قياس با سال گذشته كه عددي معادل ۴ ميليارد و ۱۳۰ ميليون مترمكعب بوده ۸ درصد رشد داشته است. همچنين ميزان كل خروجي سدهاي كشور نيز نسبت به سال قبل با ۲۱ درصد افزايش مواجه بوده است.
حجم آب موجود مخازن اكنون ۱۹ ميليارد و ۹۰۰ ميليون مترمكعب ثبت شده كه اين عدد نسبت به سال قبل كه عددي معادل ۱۸ ميليارد و هفت ميليون مترمكعب بوده ۱۰ درصد افزايش يافته است.
وضعيت برخي از سدهاي مهم كشور بيانگر اين است كه ۲۶ سد نسبت به سال قبل ذخيره آب بيشتري دارد و حتي در چهار سد شاهد افزايش بيش از ۱۰۰ درصدي ذخيره آبي نسبت به سال گذشته هستيم، سد كرخه استان خوزستان ۱۶۰ درصد، سد اكباتان، آبشينه استان همدان ۵۴۷ درصد، سد وشمگير گلستان، بوستان استان گلستان و سد ايلام ۱۶۰ درصد بيشتر از سال قبل آب دارند.
همچنين ارتفاع كل ريزش‌هاي جوي كشور معادل ۴۲.۲ ميليمتر است. اين مقدار بارندگي نسبت به ميانگين دوره‌هاي مشابه درازمدت (۶۳.۴ ميليمتر) ۳۳ درصد كاهش و نسبت به دوره مشابه سال آبي گذشته (۳۹.۶ ميليمتر) ۷ درصد كاهش را نشان مي‌دهد.

ارسال نظر